Cidse en Caritas Internationalis publiceren klimaatrapport

In de eerste week van juni 2009 vindt in Bonn de tweede VN-onderhandelingsronde over een nieuw klimaatverdrag plaats. De afgevaardigden van bijna tweehonderd landen moeten het deze week zien eens te worden over een ontwerptekst voor de opvolger van het Kyoto-verdrag dat in 2012 afloopt.

Naar aanleiding van deze klimaatbijeenkomst, publiceerden CIDSE (de internationale alliantie van ontwikkelingsorganisaties waarvan Broederlijk Delen actief lid is) en Caritas Internationalis een gezamenlijk rapport: ‘Reducing Vulnerability, Enhancing Resilience: The importance of Adaptation Technologies for the Post-2012 Climate Agreement’.

Hierin roepen beide organisaties op om tijdens de onderhandelingen niet alleen aandacht te besteden aan hoogtechnologische oplossingen voor de geïndustrialiseerde landen, maar ook  aan aanpassingstechnologieën die ontwikkelingslanden kunnen helpen in hun strijd tegen de klimaatverandering.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel