Welke landen leveren hun billijk aandeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Civil Sociey Equity Review november 2017

civil-sociey-equity-review-2017-cop23

Voor het derde jaar op rij lanceerden middenveldorganisaties van over de hele wereld tijdens de eerste week van de klimaattop een rapport waarin de klimaatdoelstellingen van alle landen worden geanalyseerd. De conclusie van het rapport is dat alle landen meer ambitie moeten tonen, maar dat vooral de rijke landen momenteel geen billijk aandeel leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Zowel op vlak van uitstootreductie als op vlak van steun aan ontwikkelingslanden.

Net als 11.11.11 ondertekenden enkele van onze partnerorgansaties uit de Filippijnen (Aksyon Klima en Philippines Movement for Climate Justice) en Peru (MOCICC) dit rapport. Onze partnerorganisatie Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD) werkte er actief aan mee. Deze organisaties ijveren samen met 11.11.11 al jaren voor klimaatrechtvaardigheid. Equity – of 'billijkheid' – is daar een sleutelelement van. Niet alle landen hebben immers even veel bijgedragen aan het klimaatprobleem, en vooral de armste landen voelen er op dit moment de gevolgen van.

Vooral rijke landen schieten tekort

Het nieuwe rapport is een update van het 'Fair Shares' rapport dat uitkwam tijdens de klimaattop in Parijs. De doelstellingen die landen naar voor schuiven worden gemeten in functie van de uitstoot van broeikasgassen die nog toegelaten is om de opwarming te beperken tot maximaal 1.5°C (het 'koolstofbudget'). Daarnaast wordt ook de capaciteit (middelen, niveau van ontwikkeling) en de historische verantwoordelijkheid (uitstoot) van landen meegenomen in de berekening, om de eerder vermelde equity-factor in rekening te brengen. Op die manier kan elk land een 'fair share' worden toegewezen van wat hun rol is in het aanpakken van het klimaatprobleem, zowel op vlak van uitstootreductie als op vlak van internationale samenwerking.

Het rapport maakt duidelijk dat alle landen meer moeten doen om de ambitie van het Parijs-akkoord waar te maken. Dat werd ook al bevestigd door het 'emission gap van de United Nations Environment Program (UNEP) dat vorige week uitkwam. Het equity rapport voegt daar aan toe dat die 'emission gap' zich voornamelijk bevindt bij rijke landen. Alle grote, ontwikkelde landen doen minder dan hun fair share.

"Wij vragen dat alle overheden om hun plicht aan hun inwoners en alle mensen ter wereld vervullen door minstens hun fair share van de nodige klimaatactie te doen. De NDC's geven duideijk aan dat alle landen meer moeten doen. Eén van de meest dringende stappen is om onmiddelijk te stoppen met de expansie van de fossiele brandstoffenindustrie.", zegt Lidy Nacpil van onze partnerorganisatie APMDD.

Naast de ambitie op vlak van emissiereductie, hebben de rijke landen een rol te spelen in het genereren van ambitie in ontwikkelingslanden. Internationale klimaatfinanciering moet garanderen dat alle landen in staat zijn om het Akkoord van Parijs te implementeren. Heel wat van de nationale plannen, ingediend door arme landen, zijn afhankelijk van financiering.

Nacpil: "Rijke landen moeten een tandje bijsteken op vlak van klimaatfinanciering, zodat er snel hernieuwbare en democratische energiesystemen kunnen uitgebouwd worden in zuidelijke landen."

COP23 cruciale stap naar meer ambitie

De klimaattop in Bonn is cruciaal voor het verhogen van de ambitie. De top moet de fundering leggen van de 'Tanaloa Dialogue' die volgend jaar, tijdens de klimaattop in Katowice, zal plaatsvinden. Die dialoog moet de ambitie evalueren en leiden tot nieuwe, betere nationale plannen tegen 2020, waarbij alle landen hun fair share bijdragen.

Onvermijdelijk in die discussie is financiering: internationale samenwerking moet garanderen dat alle landen hun ambitie kunnen opdrijven. Daarbij gaat het niet enkel over uitstootreductie. Ook de beloftes voor de financiering van de aanpassing aan de klimaatverandering en voor het aanpakken van de schade die het klimaat nu al aanricht maakt deel uit van het opdrijven van de ambitie.Vertrouwen in het proces en het nakomen van beloftes is immers een sleutelelement om met alle landen toe te werken naar het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

11.11.11 DOOR:

Meer

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels