Colombia: Recht op drinkbaar water

In september 2008 werden in Colombia meer dan twee miljoen handtekeningen verzameld. Het doel was een nationaal referendum te organiseren om het recht op water af te dwingen. Men wilde het recht op drinkbaar water als basisrecht vastleggen in de Colombiaanse grondwet. De afgelopen weken werd hierover gedebatteerd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Onze partnerorganisatie CENSAT Agua Viva stond mee aan de wieg van het referendum. Coöperant Gert Steenssens volgde de ontwikkelingen hiervan op.

 

Colombiaanse burgers en organisaties lanceerden met het verzamelen van de handtekeningen een voorstel tot wijziging van de grondwet.

Een woelig debat

De afgelopen weken werd het debat voorgelegd in de Eerst Commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit debat ging over het voorstel tot uitschrijven van een Water Referendum. In dat referendum zouden de Colombianen zich kunnen uitspreken over het feit of het recht op drinkbaar water in de grondwet moet ingeschreven worden.

Vooraf was het al duidelijk dat de regering zelf tegen het Water Referendum was. Daarom leek het erop dat de stemming in de Kamer niets zou uithalen. Zo noemde de Vice-minister van Watervoorziening de tekst van het referendum een 'goed bedoeld voorstel, dat echter niet serieus genomen kan worden'.

Maar op dinsdag 21 april, nog geen 24 uur voor de stemming, riep president Uribe zijn ministers en bevriende volksvertegenwoordigers bij elkaar. Hij wilde het officiële regeringsstandpunt drastisch herzien. De regering was niet langer tegen het voorstel. De regering zou 'de wens v/h Colombiaanse volk respecteren en het Referendum goedkeuren' als er 'enkele wijzigingen' in de tekst aangebracht werden.

Op woensdag was er een langdurig en hevig debat in de Commissie. De oppositie herhaalde steeds dat men óf de oorspronkelijke tekst moet goedkeuren óf gewoon wegstemmen. De oppositie wou de oorspronkelijke tekst van het Water Referendum laten zoals hij was. De tekst was immers ondertekend door meer dan 2 miljoen Colombianen.

Verdraaiing van de oorspronkelijke tekst

De Uribe-gezinden in de Kamer gingen echter door met hun plan. Ze keurden eerst het uitschrijven van het Water Referendum goed. Daarna herzagen ze de inhoud en lieten een aantal artikelen ervan vallen. Zo werd het recht op drinkbaar water als fundamenteel basisrecht in de grondwet niet meer helemaal verzekerd.

Een voorbeeld. Het voorstel om speciale bescherming te voorzien voor fragiele ecosystemen zoals de 'páramos' werd geschrapt. Páramos zijn unieke ecosystemen die belangrijk voor de watervoorziening in Colombia. Maar zij worden meer en meer bedreigd door grootschalige mijnbouwprojecten.

Nog een voorbeeld. Het beheer van de watervoorziening voor de bevolking werd zo herschreven dat privatisering ervan in de toekomst nog mogelijk is.

Verder strijden voor recht op drinkbaar water

Het was een grote tegenslag voor het comité van het Water Referendum. Ze blijven achter de originele tekst staan en zullen een bezwaar indienen bij de Kamer. Hun argument is dat de handtekeningen van meer dan 2 miljoen Colombianen niet zomaar genegeerd kunnen worden.

In hoeverre de Kamer zal terugkomen op haar beslissing is onzeker. Een ding is in elk geval zeker: de verschillende organisaties die aan de wieg stonden van het initiatief -  waaronder universitairen, vakbonden, consumenten- en milieuorganisaties - zullen in de komende weken de bevolking mobiliseren om het originele Water Referendum te verdedigen.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel