Correcte etikettering Israëlische nederzettingsproducten: wat doet België?

 
Brussel, 12 maart 2013 - Broederlijk Delen en Pax Christi verwelkomen de maatregelen van de Nederlandse regering om Israëlische nederzettingsproducten correct te etiketteren.

Het ministerie van Economische Zaken heeft voorschriften opgesteld voor winkels en handelaars voor de etikettering van verse groenten en fruit, wijn, honing, olijfolie, vis, vlees, kip, eieren en cosmetica uit nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, de Golanhoogten en in Oost-Jeruzalem.
We pleiten ervoor dat ook de Belgische regering de daad bij het woord voegt en richtlijnen uitvaardigt.
In overeenstemming met een Europese richtlijn, bepaalt de Belgische wet op de handelspraktijken en consumentenbescherming dat informatie die de beslissing van de consument om een bepaald product te kopen kan beïnvloeden, voorhanden moet zijn.[1]

De Europese Commissie heeft bevestigd dat deze richtlijn van toepassing is op producten uit Israëlische nederzettingen en dat het de verantwoordelijkheid is van de nationale autoriteiten en juridische instanties om ervoor te zorgen dat deze richtlijn nageleefd wordt. 

In mei 2012 engageerden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zich ertoe om de relevante Europese wetgeving over nederzettingsproducten toe te passen.[2] Hoge Vertegenwoordiger Ashton herinnerde de ministers hier vorige week nog aan en vroeg hen op nationaal niveau te pleiten voor de effectieve toepassing van de Europese regelgeving.[3]

Een aantal lidstaten zette stappen om een onderscheid te maken tussen producten uit Israël zelf en uit de illegale nederzettingen in bezet gebied. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2009 vrijwillige richtlijnen opgesteld omtrent de etikettering van producten uit nederzettingen. Op deze producten dient 'Westoever (Israëlische nederzetting)' te staan, om ze te onderscheiden van 'Westoever (Palestijnse productie)'. Ook Denemarken heeft vorig jaar richtlijnen uitgevaardigd.

Minister Reynders sprak zich in een interview vorig jaar reeds uit voor deze stap.[4] Hij stelde dat de consument met betrekking tot de nederzettingsproducten het recht heeft om "geïnformeerd te zijn over de oorsprong van een product, om te weten of het in deze of gene plaats werd vervaardigd". Het bleef echter bij verklaringen. De minister mag niet langer dralen. Het spreekt voor zich dat hij het Nederlandse voorbeeld moet volgen en concrete stappen moet zetten opdat Belgische consumenten niet langer ongewild illegale nederzettingen zouden steunen.


Meer info:

  • Brigitte Herremans, medewerker Midden-Oosten Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen
    Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen
  • Volg ons op Twitter, @broederlijkdele

Noten:
Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel