Conservativisme viert weer hoogtij in 'modern' Ecuador

ecuador tienerzwangerschappen

Men zegt dat Ecuador onder president Rafael Correa een modern land is geworden. Toch is de conservatieve moraal nog alom aanwezig. Net als in andere Latijns-Amerikaanse landen is de invloed van conservatieve geledingen binnen de katholieke en evangelische kerken voelbaar tot op de hoogste politieke beslissingsniveaus.

Eind november 2014 kreeg de vrouwenbeweging in Ecuador een ijskoude douche over zich heen. President Correa besliste dat het nationale beleid voor seksuele rechten vanaf zal gestuurd worden door zijn directe medewerkster, Dokter Monica Hernández. Hernández is  een gekende Pro-Vida activiste, nauw verbonden met Opus Dei.

Seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen

Ecuador heeft al jaren te kampen met een ernstig probleem van  tienerzwangerschappen, abortus en moedersterfte. Ongeveer 27% van alle bevallingen in de hoofdstad Quito zijn van jongeren onder de 19 jaar. Een belangrijk deel daarvan zelfs van jonge meisjes vanaf 12 jaar. In sommige rurale gemeenschappen loopt dit op tot 40%.

Sinds 2011, en na vele jaren moeizaam overleg, werd beslist een nationale en gecoördineerde strategie rond seksuele en reproductieve rechten uit te werken, genaamd 'ENIPLA'. Hieraan namen de ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken deel.

Eindelijk werd seksuele voorlichting op de lagere en middelbare scholen verplicht. In de gezondheidscentra werden voorbehoedsmiddelen en de morning after pil gratis ter beschikking gesteld, ook voor minderjarigen.

1 op 10 van de gezondheidscentra bouwde een dienstverlening uit, specifiek voor jongeren onder de 20 jaar, vooral gericht op het voorschrijven van voorbehoedsmiddelen en begeleiden van zwangere meisjes, vaak slachtoffer van verkrachting of incest. Door een nieuwe strafwet in 2012 is abortus in geval van verkrachting strafbaar, zowel voor de persoon die abortus pleegt als voor het gezondheidspersoneel.

"Teveel seksuele voorlichting doet meer kwaad dan goed"

Het aantal tienerzwangerschappen bleef de laatste 3 jaar echter toenemen. Niettegenstaande 3 jaar een te korte termijn is om resultaat te boeken, was dit blijkbaar het argument om het roer om te gooien.

Dokter Monica Hernández pleit voor seksuele voorlichting binnen de familie, ookal blijkt uit onderzoek dat dit in 80% van de families niet gebeurt. Er mag niet langer gesproken worden over homoseksualiteit en feminisme is uit den boze.

Seks mag alleen binnen het huwelijk, wachten is dus de boodschap. Abortus is een doodzonde.

Alle vrouwenorganisaties hebben protest aangetekend en stuurden brieven naar de president. Zelfs in de eigen regeringskrant 'El Telegrafo' verscheen een opiniestuk tegen de beslissing, maar Correa houdt voet bij stuk. "Teveel seksuele voorlichting doet meer kwaad dan goed, en zet adolescenten aan tot vroegtijdige experimenten".

Dat een groot deel van de tienerzwangerschappen het gevolg zijn van verkrachting, incest of van seksuele onwetendheid bij jongeren wordt liever niet uitgesproken.

Deze beslissing is ook een klap in het gezicht van de minister van Gezondheid, Carina Vance, openlijk lesbisch, en tot november de hoofdverantwoordelijke voor het ENIPLA-programma. Niemand begrijpt hoe ze dit heeft laten gebeuren.

Voor onze partner Luna Creciente is dit een voorbeeld van de ruk naar rechts in Ecuador, waarbij opnieuw de meest zwakke groepen het hardst wordt getroffen: jonge meisjes uit armere milieus die weinig kansen kregen tot onderwijs of toegang tot informatie.

13 januari 2015
Auteur: Rita Cloet
Contact: paola.vallejo@fos-socsol.be

 

Deel dit artikel