De humanitaire crisis in Syrië

Syria vluchtelingenkamp creative commons FreedomHouseVolgens de Verenigde Naties hebben bijna 4 miljoen Syriërs momenteel humanitaire hulp nodig. Meer dan 2 miljoen burgers sloegen op de vlucht, naar andere steden of naar buurlanden. Maar vaak zijn de omstandigheden ook daar allesbehalve ideaal.Het regime bombardeert de steden in het noorden van het land die onder de controle van de rebellen vallen. Het Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatari, dat ondanks de waarschuwingen van experts in een dal werd gebouwd, overstroomde dan weer begin januari 2013.

Sinds een aantal maanden is het conflict volledig geëscaleerd. De rebellen maken winst op het terrein en zijn erin geslaagd enkele steden te bevrijden. Dit klinkt echter beter dan het in realiteit is, want die steden zijn vaak slechts gedeeltelijk bevrijd en worden constant belegerd. Het regime vuurde er raketten af en wierp clustermunitie. Het straft niet alleen de rebellen, maar ook de burgerbevolking.

 

 

Alarmerende berichten

Bijna dagelijks krijg ik alarmerende berichten van activisten. Pas had ik Fadi in Beiroet even aan de lijn. Hij was druk in de weer om dekens in te zamelen. De winter is ongemeen koud en er is in alle vluchtelingenkampen een tekort aan basismateriaal. Verschillende kinderen stierven al van ontbering.

Fadi weet niet wat eerst doen: acties coördineren om brood binnen te smokkelen in Aleppo, materiaal inzamelen voor vluchtelingen in Libanon, journalisten en ngo's briefen. Toch is hij geen doorgewinterd activist. Als Jezuïet uit Aleppo en priester in opleiding hield hij zich tot voor kort ver van politiek. Maar door het conflict raakte hij toch betrokken. 'Mensen helpen, dat is toch onze plicht? Ik kon niet gewoon doorgaan met mijn leven terwijl alles rondom mij in duigen valt.' Nu is hij een vurig verdediger van de protesten. Ook werkt hij constant samen met soennieten en alawieten, terwijl hij vroeger nauwelijks moslims kende.


In de steek gelaten

De vreedzame activisten voelen zich echter in de steek gelaten. Door de militarisering van de revolutie zijn hun acties volledig naar de achtergrond verdrongen, terwijl ze nog steeds protesten en acties op touw zetten.

Raja, een Palestijnse vluchteling, bevestigt dat gevoel. 'Wat doet de internationale gemeenschap om burgers te beschermen en waarom is er niet meer verontwaardiging?' Toen het Assad-regime het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmoek bombardeerde, was er bijvoorbeeld relatief weinig protest in Palestijnse solidariteitskringen, terwijl die weken ervoor wel zwaar mobiliseerden tegen Israëls optreden in Gaza. Raja ijvert onvermoeibaar voor de veiligheid van Palestijnse vluchtelingen in Syrië. Hij bevestigt ook dat vele Palestijnen actief zijn bij humanitaire hulpverlening.

 

Het conflict wordt steeds dramatischer en krijgt meer sektarische proporties. De groeiende invloed van gewelddadig jihadistische strijders onder de rebellen is ook allesbehalve positief voor de toekomst van Syrië. Doemdenken is moeilijk te vermijden. Toch verdienen de vreedzame activisten op het terrein onze aandacht en steun meer dan ooit, want zij werken nu concreet in waanzinnige omstandigheden aan een ander Syrië.


Brigitte Herremans, Midden-Oostenmedewerker van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen.
[Foto: Creative Commons - FreedomHouse]


Zie ook:


syrische activisten 150
Amnesty International, Broederlijk Delen - Pax Christi en Vluchtelingenwerk organiseren ism De Morgen,  op 22 februari een informatieavond in de KVS in Brussel over 'Syrische activisten in België en elders'.
De Syrische oppositie leeft voor een groot stuk in ballingschap in het buitenland.  Waarnemers met terreinervaring in Syrië delen hun ervaringen en analyseren de gevolgen van de toenemende vluchtelingenstromen. Er wordt ook ingegaan op de situatie van Syrische vluchtelingen in België en Europa. 

Deel dit artikel