De kracht van lokale radio: leerlingen in Sucre (regio Cauca, Colombia) zetten burgemeester op beklaagdenbankje

Lokale en gemeenschapsradios kunnen een belangrijke rol spelen om bewoners een stem te geven in de lokale politiek van hun gemeenten en bij andere gebeurtenissen die hen aanbelangen, een stem die nauwelijks aan bod komt in de traditionale media, of soms sterk vervormd wordt. Wanneer de lokale bevolking - zoals jongeren en studenten - echter zelf aan de slag gaan om hun nieuws te maken en hun kijk op de dingen kenbaar te maken, wordt het interessant.

Broederlijk Delen organiseerde recentelijk een workshop samen met onze partner Justicia y Paz, in Sucre, in de regio genaamd Cauca in het zuid oosten van Colombia, juist met dit doel.

Lokale organisaties en studenten werden uitgenodigd voor een tweedaagse workshop waarin de verschillende genres en technieken voor het maken van radio programaties werden uitgelegd, en waarin actuele temas werden gekozen om erover een radio programma te maken.

Aangezien de gemeente Sucre reeds over een kleine lokale Radio beschikt, wilden lokale organisaties meer te weten komen over hoe ze zelf radio konden maken om zo meer gebruik te gaan maken van de reeds bestaande infrastructuur.

Nadat de jongeren en leden van de organisaties eerst een kleine basis theorie hadden gekregen, werd onmiddellijk overgegaan tot de praktiek: het uitschreven van teksten voor een kort radio programma, en het van opnemen van interviews met buurtbewoners en lokale leiders.

Achteraf editeerden de leerlingen zelf hun opgenomen interviews, om kleine foutjes te corrigeren en de overgangen tussen de programmaonderdelen te verbeteren.

Tot slot ging de hele groep naar de lokale radio, waar twee van de in totaal 7 programma's die ze die dag produceerden live werden uitgezonden op de lokale Radio 'Sucre FM'. Een moment dat voor een aantal meisjes van de lokale school zeer spannend was, aangezien hun interview ging over een recent en heel actueel probleem waarmee zij als studenten de dagen voordien geconfronteerd werden.

De lokale middelbare school had namelijk het aanbod gekregen van het Colombiaanse ministerie van onderwijs om hen 30 laptops te schenken, aanbod waarmee de leerlingen bijzonder tevreden waren. Het enige wat nodig was was de handtekening van de directeur van de school en die van de lokale burgemeester, opdat het ministerie vanuit Bogotá het project zou goedkeuren en de laptops hen zonder kosten toegezegd zouden worden.

De burgemeester echter weigerde z'n handtekening te zetten, omdat ie bij de recente verkiezingen zijn burgemeestersscherp was kwijtgespeeld aan z'n rivaal, en hij op deze manier de lokale bevolking en kiezers wou afstraffen.

Toen dit ter oren kwam van de leerlingen organiseerden ze een spontane betoging voor het gemeentehuis om de handtekening van de burgemeester alsnog te eisen. Die liet zich echter niet zien om verantwoording af te leggen, en verspreidde achteraf geruchten dat de studenten door hun leraars verplicht werden op straat te komen, of dat de nieuwe burgemeester achter het protest zou zitten.

In het radio programma dat ze hierover maakten, legden enkele leerlingen uit dat dit pure leugens waren: dat ze zelf het initiatief hadden genomen om voor hun rechten  op te komen, en ze niet meededen aan de politieke spelletjes tussen de verschillende kandidaten.
Eveneens de kwade geruchten dat er achteraf schade was toegebracht aan het gemeentehuis, ontkenden ze ten stelligste: 'een aantal werknemers van de gemeente openden zelf de poorten om ons door te laten, niet wij' zei de verantwoordelijke van de studentenvereniging in het interview dat hem werd afgenomen door twee medestudenten.

Het feit dat de studenten zelf het onderwerp kozen, hun eigen versie van de gebeurtenissen konden brengen en het volledig radioprogramma eigenhandig produceerden, is een krachtig wapen tegen de manipulatie en corruptie die maar al teveel schering en inslag zijn in Colombia op lokaal en gemeentelijk niveau.

Achteraf was het enthousiasme bij de leerlingen groot, en het was duidelijk dat ze de smaak te pakken hadden, en reeds uitkeken naar een aanvullende workshop.
Opgelet meneer de burgemeester: hier worden kritische burgers gevormd!


Broederlijk Delen steunt verschillende partners in Colombia in de regio Cauca, waaronder ook 'Comisión Intereclesial de Justicia y Paz'  die op nationaal vlak een alternatieve internetradio 'Contagio Radio' hebben met als doel een stem te geven aan lokale gemeenschappen.
De radio kan beluisterd worden op www.contagioradio.com,
de programmas die tijdens de workshop werden gemaakt zijn (in het spaans) te beluisteren op: http://www.contagioradio.com/procesos-de-formacion-en-comunidades-de-base/

Meer fotos van de workshop kan je hier vinden: http://www.esperanzaproxima.net/es/flickr-galleries?view=album&album=72157627937135425&page=1

De workshop kwam tot stand dankzij samenwerking van de partners en met technische steun van onze cooperant, Gert Steenssens, die sinds 2008 samenwerkt met verschillende partners van Broederlijk Delen in Colombia.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel