De KU Leuven praat zijn banden met het Israëlische IAI goed

Eind december 2012 antwoordde de KU Leuven uitgebreid (zie brief in bijlage) op de open brief die verschillende Leuvense organisaties aan haar richtten. In deze open brief klaagden ze de banden tussen de KU Leuven en het wapenbedrijf IAI aan. We analyseerden de antwoorden van de KU Leuven en kunnen enkel maar teleurgesteld zijn en zijn dus genoodzaakt opnieuw in onze pen te kruipen. Lees even mee.


Eerst en vooral willen we u danken voor het uitgebreide antwoord per brief op 19 december 2012 (pagina 1, pagina 2), en de voorafgaandelijke mail van de heer Knapen op 18 december 2012, dat wij van u mochten ontvangen naar aanleiding van onze brief van 16 november 2012.

Enerzijds stelt de inhoud van uw brief ons teleur, anderzijds is hij een motivatie om onze campagne verder te ontwikkelen.


Laten we eerst de kern van de zaak beoordelen.

In onze brief aan u van 16 november 2012 en in onze open brief van 15 december 2012, verdedigen we het standpunt dat het niet aanvaardbaar is dat de KU Leuven samenwerkt met Israëlische wapenbedrijven, in casu Israël Aerospace Industries (IAI).

In de mail van 18 december 2012 die de heer Knapen in uw naam aan ons bezorgde, bevestigt hij dat de KU Leuven wel degelijk samenwerkt met Israël Aerospace Industries:

"KU Leuven en IAI participeren niet in dezelfde wetenschappelijke werkpakketten ... wel in ondersteunende, horizontale werkpakketten waaraan bijna alle aan de projecten participerende partners deelnemen, zoals validatie van onderzoeksresultaten, disseminatie en training..."

U vertelt dus niet helemaal de waarheid wanneer u in uw brief van 19 december 2012 stelt dat er niet aan eenzelfde werkpakket geparticipeerd wordt door de KU Leuven en IAI. We kunnen dus enkel maar concluderen dat er wel degelijk een effectieve samenwerking is.

Door deze samenwerking legitimeert de KU Leuven een Israëlisch wapenbedrijf waarvan de betrokkenheid bij overtredingen van het internationaal recht door Human Rights Watch gedocumenteerd werd. We kunnen dan ook enkel maar Veto-journalist Jens Cardinaels bijtreden wanneer hij in Veto jaargang 39 nr. 12 stelt:

"De reputatie van IAI is zonder meer slecht. Het bedrijf heeft commerciële activiteiten (bestaande uit vier types privéjets), maar de militaire activiteiten zijn in de meerderheid. Bovendien dweept IAI op zijn site met zijn nauwe banden met het Israëlische ministerie van Defensie. Dat ministerie zet IAI-drones in bij offensieven in de Gazastrook, zoals enkele weken geleden het geval was. Ze doden er Hamasterroristen, die raketten afvuren op Israël. Maar ze doden ook onschuldige burgers.
Ook in Afghanistan worden er onschuldige burgers gedood met drones van IAI-makelij. Er zijn gezelligere partners om in je project te betrekken. Door een bedrijf zoals IAI toe te laten tot een wetenschapsproject waarin ook de KU Leuven zit, geeft de universiteit legitimiteit aan een bedrijf dat bloedvergieten mogelijk maakt. Dat is niet de taak van een instituut dat ten dienste moet staan van de maatschappij."

De andere elementen die in de brief en de mail worden aangehaald, zijn steeds dappere maar ongelukkige en ontoereikende pogingen om iets goed te praten wat niet goed te praten valt:

BRON:
Intal

Deel dit artikel