Denk mee over de toekomst van 11.11.11

logo 2021 2026 640px

Tegen welk onrecht vecht jij? Wat betekent internationale solidariteit voor jou? Hoe houden we het vuur van 11.11.11 brandend? Moet 11.11.11 prikkelen, verbinden of bijten in de toekomst? Met wie gaan we best in zee om dat te doen?

Omdat we in een snel veranderende wereld tot de verbeelding willen blijven spreken en aantonen dat het ook anders kan, hebben we jouw hulp nodig. Want jij bent één van 11.11.11. Wat ons bindt is de kracht van onderuit en ons positief verhaal.

Daarom toeren wij Vlaanderen rond om jouw mening te horen. We brengen vrijwilligers, 4de pijlers én medewerkers van lidorganisaties en 11.11.11 bijeen. Sámen werpen we een blik op de toekomst van 11.11.11. We verzamelen alle inbreng en gebruiken het in ons strategisch plan dat we voor de komende vijf jaar opstellen.

Schrijf je in voor een bruisende en goed onderbouwde brainstormsessie in jouw buurt:

We organiseren ook drie sessies in Brussel, waar externe ‘uitdagers’ aansluiten om met ons dieper in te duiken in twee topics.

Ook hier zijn jullie welkom!

  • 11.11.11 - Brussel op 2 maart om 17u tot 20u - mondiale agenda (Jeroen Adam, UGent)  en hedendaags engagement (Joris Piot UCLL)

    11.11.11 wilt beroeren, dicht bij de mensen staan en inspelen op nieuwe vormen van engagement. Om op die manier mondiale thema’s op de agenda te zetten en hierbij het klassieke Noord-Zuid verhaal te overstijgen.

  • 11.11.11 - Brussel op 9 maart om 10u tot 13u - politieke rol (Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen) en diversiteit (Fatia Bali, Orbit)

    11.11.11 genereert politieke impact en heeft de vinger aan de pols in de samenleving, dat weerspiegelt zich in diversiteit in elk aspect van onze werking.

  • 11.11.11 - Brussel op 9 maart om 14u tot 17u - partnerschappen (Eva Smets, Oxfam België) en koepelrol (Danny Jacobs, Bond Beter Leefmilieu)

    Als koepel is 11.11.11 zowel een verbinder als een krachtige stem. Vanuit die rol gaan we partnerschappen aan op basis van gelijkwaardigheid, zowel binnen als buiten België.

In Mechelen, Roeselare, Leuven, Hasselt en Brussel worden er broodjes voorzien. In Gent ben je nadien van harte welkom om aan te sluiten bij het Dankmoment voor de vrijwilligers van provincie Oost-Vlaanderen.

Denk je graag met ons mee? Schrijf je dan hier in!

 

De invulvakken in dit formulier die met een zijn aangeduid, zijn noodzakelijk voor de verwerking van je aanmelding en daarom 'verplicht'.
Gelieve je voornaam in te vullen
Gelieve je familienaam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
Gelieve je geboortejaar in te vullen
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel