Desesperado.be - een interactieve website voor mensen MET papieren

www.desesperado.be

Klik op bovenstaande banner en kom op desesperado.be, een interactieve website met verhalen van leerkrachten, dokters, bibliothecarissen, burgemeesters, hulpverleners, advocaten, pleegmoeders, gepensioneerden.

Desesperado.be is een forum voor iedereen die wacht op duidelijkheid over wie hier mag blijven en wie niet. Van schooldirecteur tot huisarts, van bibliothecaris tot pleegmoeder, al wie beroepshalve in aanraking komt met mensen zonder papieren ondervindt de nadelen van een non-beleid. Indirect gaan de getuigenissen over het menselijke leed, veroorzaakt door aanhoudende onzekerheid.

Desesperado.be is een zoveelste poging om het interne regeringsgekibbel te doen stoppen en alsnog te komen tot een omzendbrief met duidelijke regularisatiecriteria.

Een initiatief vanVluchtelingenwerk Vlaanderen met de steun van: Victoria Deluxe Forum Asiel en Migraties Caritas Internationaal Filet Divers en vele andere

Deel dit artikel