Dexia blijft Israëlische kolonisering financieren

Tijdens de Algemene Vergadering van Dexia op 11 mei 2011 stelde het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert' vragen over de leningen die Dexia Israël toestond aan een Israëlische watermaatschappij actief in de bezette Palestijnse gebieden. Op vraag van Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene publiceren we hier de nodige bewijzen.

Brussel, 14 september 2011

Aangetekend

Tav: Dhr. Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de Raad van Bestuur
CC: Dhr. Pierre Mariani, Afgevaardigd Bestuurder van Dexia NV

Adres: Rogieplein 11, 1210 Brussel

Afzender: 'Israël koloniseert - Dexia financiert', p/a Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel

Onderwerp: Bewijzen voor Dexia-leningen aan watermaatschappij Yuvalim Bashomron 2003

Geachte heer Dehaene,Tijdens de Algemene Vergadering van Dexia op 11 mei 2011 vroeg u de bewijzen dat Dexia Israël leningen toestond aan een Israëlische watermaatschappij die actief is in bezet Palestijns gebied. Hieronder vindt u de nodige gegevens. In bijlage voegen we de uittreksels in het Hebreeuws toe.

In mei 2009 stond Dexia Israel twee leningen toe aan het bedrijf dat de watervoorziening (drinkwatertoevoer en afvalwaterafvoer) verzorgt in de Israëlische kolonie Ariël. De naam van dit bedrijf is Yuvalim Bashomron 2003 Inc (vroeger Mie Ariel Inc.).

De watermaatschappijen in Israël zijn nog steeds overheidsbedrijven. Yuvalim Bashomron is in handen van het gemeentebestuur van de kolonie Ariël. Dexia Israël financiert op die manier weldegelijk, in tegenstelling tot wat u eerder beweerde, nog steeds illegale kolonies in bezet Palestijns gebied.

 
BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel