Dexia en de Israëlische kolonies: nieuwe onthullingen

De Israëlische organisatie "Who Profits" en het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert' hebben nieuwe belastende documenten gevonden. Dexia Israël Public Finance heeft in juni 2009 een contract getekend gebaseerd op een aanbesteding waarin 5 kolonies zijn opgenomen.

De campagne 'Israël koloniseert – Dexia financiert' startte in november 2008. Tientallen organisaties, vakbonden, poltietiek partijen, ... richtten zich tegen de politiek van de Dexia-groep die via haar dochter Dexia Israël Public Finance de Israëlische kolonies in de Bezette Palestijnse Gebieden financiert. (Lees hier alles over de campagne.)

En de campagne bleef niet zonder resultaat. Op de Algemene Vergadering van 13 mei 2009 verklaarde Jean-Luc Dehaene voor de aandeelhouders en vertegenwoordigers van het platform: “... sinds 2008 hebben we geen nieuwe kredieten toegekend [aan de kolonies] en we hebben niet de intentie om dit nog te doen”. Om tal van redenen was deze verklaring echter onvoldoende voor de leden van het platform. (Lees de reactie van het platform op de uitspraken van Dhr. Dehaene.)

Vandaag lijkt het dat de belofte van de gewezen premier van België niet lang stand heeft gehouden. De organisatie “Who Profits”, een organisatie die alle bedrijven in kaart brengt die profiteren van de Israëlische bezetting van Palestina, heeft op vraag van het platform de nodige elementen verzameld die aantonen dat de banden tussen Dexia Israël en Israëlische kolonies niet verbroken zijn. Integendeel. Er werd een nieuwe akkoord afgesloten gebaseerd op een openbare aanbesteding waarin 5 kolonies zijn opgenomen, en dit na de Algemene Vergadering van 13 mei 2009 en de verklaringen van Jean-Luc Dehaene.

Wat tonen de nieuwe documenten aan?

De documenten tonen aan dat het Israëlische Ministerie van Financiën een plan heeft uitgewerkt voor de herfinanciering van Israëlische gemeentes die in slechte financiële papieren zitten. Dit plan omvat onder andere een garantie van de staat voor gemeentes in moeilijkheden die leningen bij privé-banken afsluiten. Dit moet de banken warm maken om leningen te geven aan gemeentes in financiële problemen. Om de interesten van de leningen zo laag mogelijk te houden heeft Tel Aviv de concurrentie laten spelen. Het schreef in maart 2009 een aanbesteding uit met als doel om de bank te vinden met de beste voorwaarden.
En het is Dexia Israël dat de beste voorwaarden bood. Op 30 juni 2009 tekende het met de Israëlische overheid een contract. Hierin wordt gestipuleerd dat Dexia Israël een bedrag van 274 miljoen Shekel (+/- 50,000,000 euro) uittrekt voor de Israëlische gemeentes in het kader van hun 'recovery plan'. (Download het persbericht van het Ministerie van Financiën in het Hebreeuws.)

In de aanbesteding die Dexia Israël gewonnen heeft is een lijst met gemeentes opgenomen. (Download in het Hebreeuws.) De meeste gemeentes liggen in Israël, binnen de grenzen van 1948. Maar in de lijst staan ook 5 kolonies die illegaal gebouwd zijn in de Westelijke Jordaanoever op Palestijnse grond. Het zijn Elkana, de Regionale Raad van de Jordaanvallei, Givat Ze'ev, Emanuel en Kedumim.

Wat kunnen we uit deze documenten afleiden?

Tot op vandaag zouden er nog geen sommen overgemaakt zijn aan de gemeentes. Gaat Dexia Israël, dat het contract getekend heeft, eisen dat de 5 kolonies uit de lijst verwijderd worden omdat dit tegen het Internationaal Recht en het ethisch charter van de groep ingaat? Het is waarschijnlijk dat wat de directie van Dexia zal verklaren. Wij willen dit graag geloven, maar zijn er niet zeker van als we het antwoord lezen van een woordvoerder van Dexia Israël toen hij begin juli door de Israëlische website TheMarker geinterviewd werd. TheMarker vroeg of Dexia Israël weigert om nog financiering te geven aan Israëlische kolonies, zoals Jean-Luc Dehaene verklaarde. Zijn antwoord was diplomatisch maar duidelijk: “Dexia Israël gaat verder met het toekennen van leningen aan alle lokale Israëlische autoriteiten waarbij enkel het respect voor de Israëlische wet en de regels voor bankieren in overweging worden genomen”. ( Lees het interview in het Hebreeuws.)

Rekening houdend met de Israëlische wetgeving en de huidige politiek van de Israëlische regering ten opzichte van de kolonies is het duidelijk wat dit wil zeggen. Dexia Israël ziet geen graten in het verstrekken van nieuwe kredieten aan de kolonies.

Maar het is het één of het ander. Of de directie van Dexia NV houdt belangrijke informatie achter, of zij heeft geen echte macht binnen de groep en al zeker niet om zijn Israëlisch filiaal tot de orde te roepen en de financiering van de illegale kolonies met ons geld te stoppen.

Wat kan jij doen?

De campagne gaat verder tot Dexia NV:

  1. de banden verbreekt (al dan niet contractueel) met alle “entititeiten”, gemeenten, ondernemingen, particulieren, enz... die meewerken met de Israëlische bezetting van Palestina.
  2. erkent dat de Israëlische kolonies die ingeplant zijn in de Palestijnse gebieden illegaal zijn en een hinderpaal vormen voor de vrede.
  3. erkent dat de stad Jeruzalem, zoals de Israëli’s die georganiseerd hebben, illegaal is want hij heeft het oostelijk deel van de stad ingepalmd. Deze zone mag dus geen financiering ontvangen van de Dexia Groep.
  4. erkent dat de toelating aan een van hun filialen om de Israëlische kolonies te financieren een grote fout was en hun excuses aanbieden voor de schade die de financieringen hebben veroorzaakt.
  5. de bewijzen leveren dat de activiteiten van haar Israëlische filiaal hieraan voldoen.

De volgende afspraak van de campagne is op zaterdagmorgen 3 oktober 2009. We voeren actie voor verschillende Dexia-kantoren in België. In de agenda vind je alle info om je aan te sluiten.

Teken ook de on-line e-mail petitie om onze politici te interpelleren over deze zaak en sluit je aan bij de facebook-pagina van de campagne.

Deel dit artikel