Dexia en hoofdaandeelhouder België geven een garantie voor project van Israëlisch leger

dexia israel campagneSinds oktober 2008 klaagt het platform 'Israël koloniseert – Dexia financiert' de financiering van de Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden aan.

In mei 2011 beweerde voormalig voorzitter Jean-Luc Dehaene dat er sinds eind 2010 geen nieuwe relaties meer werden aangegaan met de bezetting. De nieuwe voorzitter Karel De Boeck herhaalde dit. Niets blijkt echter minder waar.

Enkele dagen geleden kreeg het platform documenten in handen die nieuwe banden tussen Dexia en de bezetting bloot leggen.


 

4 keer gelogen

In een protocol van de Israëlische kolonie Kedumim (bezette Westelijke Jordaanoever), gedateerd op 14 november 2012, staat vermeld dat Dexia Israël een garantie geeft aan het Ministerie van Defensie van Israël om een project in de kolonie op te zetten. De Belgische overheid, meerderheidsaandeelhouder van Dexia (50,02%), is op deze manier rechtstreeks betrokken bij de verder uitbouw van de kolonies.

Een tweede protocol, gedateerd op 28 augustus 2011, maakt dan weer duidelijk dat Dexia Israël een voorstel gedaan heeft aan Ariel, de grootste Israëlische kolonie op de bezette Westelijke Jordaanoever, om een lening te geven van 2.500.000 shekel (+/- € 535.000).

Maar Ariel is geen uitzondering. Dexia Israël heeft een (positieve) financiële doorlichting gemaakt van de kolonies Elkana (november 2012) en Karnai Shomron. Waarom? In 2007 al verklaarde Dexia Israël directeur David Kapah dat enkel de financiële status van een kolonie een criterium is om er leningen aan toe te kennen.

Ten vierde blijf Dexia Israël ook de nodige diensten leveren om de uitbouw van de kolonies te faciliteren. Zo openden opnieuw Ariel en Kedumim rekeningen bij Dexia Israël om steun te kunnen ontvangen van de Israëlische Nationale Loterij (Mifal Hapais). Voor Ariel gaat het over een bedrag van 8.500.000 shekel (+/- € 1.800.000).

 

 

Belgische regering moet ingrijpen

Een bescheiden onderzoek naar banden tussen Dexia en de kolonisering brengen meteen 4 nieuwe feiten aan het licht. Dat moet onze regering toch wakker schudden.

In het najaar van 2012 werd duidelijk dat de Belgische overheid meerderheidsaandeelhouder van Dexia zou worden en zo ook de volledige controle over Dexia Israël zou krijgen. Dit werd ook geformaliseerd op de Algemene Vergadering van Dexia op 21 december 2012.

Vandaag kan de Belgische regering zich dan ook niet meer wegsteken. Of ze vindt de bezetting van Palestina door Israël onaanvaardbaar en ze grijpt in, of ze steunt Israël in de verdere uitbouw van een internationaal veroordeelde bezetting!

 

 

intal DOOR:

Deel dit artikel