Dexia Israël, een stap in de goeie richting?

JPostVolgens verschillende Israëlische kranten en websites zou de bank Dexia de stopzetting van haar leningen aan Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever hebben aangekondigd. Niets nieuws, want de voorzitter van de Raad van Bestuur van de nv Dexia, Jean-Luc Dehaene, had dit al gedaan tijdens de Algemene Vergadering van 13 mei 2009, na druk door de activisten van de campagne "Israël koloniseert, Dexia financiert".
Maar...

Wat nieuw is, is de officiële aankondiging van de Dexia-groep aan de Israëlische publieke opinie. “Belgian bank won't lend to settlements” titelt de Engelse editie van de Jerusalem Post. “Een Belgische bank leent niet meer aan de kolonies.” (1)

Volgens de Israëlische krant heeft de bank Dexia op 31 december 2009 aan de lokale autoriteiten in “Judea en Samaria” (de term die in Israël gebruikt wordt om de Westbank aan te duiden) laten weten dat er in het vervolg geen leningen meer zullen worden toegestaan. Sommige Israëlisch bronnen melden zelfs dat de bank hen zou hebben gevraagd hun rekening bij Dexia te sluiten.

Vanuit Tel Aviv rechtvaardigt de Israëlische bank haar beslissing door te wijzen op de eventuele ontmanteling van de kolonies na een 'mogelijk' Israëlisch-Palestijnse vredesakkoord. Want een niet meer bestaande, kredietontvangende kolonie zou Dexia niet meer kunnen terugbetalen. De kolonies zouden dus geen betrouwbare klanten meer zijn... Een opmerkelijk vooruitzicht. Want van de meest overtuigde antizionisten tot de meest gewelddadige, ultraorthodoxe zionisten van Kyriat Arba, met daartussenin mensen als Ban Ki-Moon en Herman Van Rompuy, is het blijkbaar alleen Dexia die durft pronostikeren over een op handen zijnde verdwijning van de Israëlische kolonies. Of is deze beslissing misschien ook ingenomen door de politieke druk die onze campagne heeft uitgeoefend? Wie weet?

De aankondiging van Dexia stemt niet iedereen in Israël gelukkig. De burgemeester van de regionale raad van Ramat Hanegev, in het zuiden van Israël, roept alle Israëlische regionale raden op om Dexia te boycotten, omdat de bank zou discrimineren tegen de gemeenten van Judea en Samaria. Hij eist ook de intrekking van de licentie die Dexia toelaat activiteiten te ontplooien in Israël.

Is de zaak daarmee geklonken? Komt er een einde aan de campagne “Israël koloniseert - Dexia financiert”? Als deze informatie werkelijk klopt, gaat het zeker en vast om een overwinning. Maar dat wil nog niet zeggen dat Dexia nu volledig het internationaal recht respecteert. Want de bank erkent de illegaliteit niet van de gemeente Jeruzalem, als bezettende macht in het oosten van de stad. Het foutief onderscheid dat de bank maakt tussen het statuut van Oost-Jeruzalem en dat van de Westelijke Jordaanoever wordt trouwens ook vermeld in het artikel van de Jerusalem Post.

Op het moment dat bijna heel de internationale gemeenschap zich kant tegen de verdere kolonisering van Oost-Jeruzalem (2) – zij het alleen met halfzachte verklaringen en niet met concrete maatregelen – plant de bank Dexia haar commerciële relaties met de gemeente Jeruzalem voort te zetten. Zonder twijfel moeten we dus de campagne nog verderzetten, om een volledig en definitief einde te stellen aan de onaanvaardbare activiteiten van Dexia in Israël.

(1) http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1261364545988&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
(2) Op 28 december 2009 kondigde de Israëlische regering de bouw van 700 nieuwe appartementen in Oost-Jeruzalem aan, voor joodse kolonisten.

Wil je de campagne steunen dan kan dit door:

  • met jouw organisatie het platform te ondertekenen.
  • de campagnepostkaarten (1 & 2) gericht aan de Dexia-directie te (laten) ondertekenen.
  • de online e-mailpetitie te ondertekenen die aan de verantwoordelijke politici is gericht.
  • je aan te sluiten bij de Facebook-pagina van de campagne en die met je vrienden te delen.
  • je lokale gemeenteraad aan te spreken om een motie te stemmen, want elke gemeente is aandeelhouder van Dexia. Je vindt tal van voorbeelden voor moties in het artikel 'Chronologie van de campagne'.
  • door contact op te nemen met het campagnesecretariaat als je je wil inzetten voor de campagne.

Deel dit artikel