Eandis is van jou en mij en niet van China

Bezit China straks 14% van Eandis

Op 3 oktober beslist Eandis of ze 14% van het bedrijf gaat verkopen aan State Grid Corporation of China, een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Het akkoord garandeert State Grid een jaarlijks rendement van meer dan vijf procent.

Het Transitienetwerk Middenveld vindt het niet verstandig om  Chinese staatsbedrijven zeggenschap te geven over onze essentiële infrastructuur en vraagt zich af waarom de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans geeft om te investeren? 

Binnenkort verkoopt u mogelijk iets aan State Grid Corporation of China, een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Ik twijfel er niet aan dat deze mededeling u totaal verrast en dat u denkt dat we dwalen. Toch klopt het, tenminste als u woont in een van de 229 Vlaamse gemeenten waar Eandis Assets eigenaar is (wordt) van het distributienet dat de stroom en het gas verdeelt die u en ik verbruiken.

Meer bepaald op 3 oktober zullen de vertegenwoordigers van die 236 gemeenten in Eandis beslissen of ze de deal goedkeuren die het management van Eandis de voorbije maanden in alle stilte heeft uitgewerkt.

Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans om te investeren in deze belangrijke infrastructuur? Op die manier veranker je het net in Vlaanderen. Bovendien bied je de Vlamingen kans op een interessante belegging in een tijd dat spaarboekjes niets opbrengen.

Die deal houdt in dat veertien procent van het bedrijf wordt verkocht aan State Grid Corporation of China, het grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld en tout court een van de grootste bedrijven ter wereld. Het Chinese bedrijf betaalt daarvoor 800 miljoen euro. De overige 86 procent blijft in handen van de 236 gemeenten.

Het akkoord garandeert State Grid een jaarlijks rendement van meer dan vijf procent. Het betekent dat Eandisklanten, u en ik, via de facturen die we betalen elk jaar 40 miljoen euro naar China zullen brengen.

Het stroom-en gasnet dat in onze steden en dorpen loopt, is tot nader order de ruggengraat van de Vlaamse energieverdeling: na 3 oktober zal Eandis - wanneer zeven distributiebedrijven opgaan in Eandis Assets – goed zijn voor tachtig procent van het Vlaamse distributienet. Zo’n net is voor elke samenleving een essentiële infrastructuur. De kosten daarvan maken nu al een groot deel uit van de factuur die u maandelijks betaalt. Eandis zal ook een cruciale rol spelen in de overgang naar hernieuwbare energie.

Goede partnerkeuze?

Vraag is of een verre reus uit China dan de goeie partnerkeuze is. Vraag is tevens of de 236 gemeenteraden daar goed over ingelicht werden. En of de burgers die ze vertegenwoordigen op de hoogte zijn van deze belangrijke beslissing, en of ze ermee akkoord gaan.

Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans om te investeren in deze belangrijke infrastructuur? Op die manier veranker je het net in Vlaanderen. Bovendien bied je de Vlamingen kans op een interessante belegging in een tijd dat spaarboekjes niets opbrengen. Staat er geen 250 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes? Waarom moeten we verre Chinese investeerders die gegarandeerde meerwaarde bezorgen?

Moeten wij dan Chinese staatsbedrijven zeggenschap geven over onze essentiële infrastructuur? Wij hebben daar grote twijfels over en vragen de gemeenten om de beslissing te herbekijken.

Het management van Eandis zegt dat het voor deze oplossing kiest om een stabiele situatie te scheppen. Maar klopt dat wel? Het akkoord stipuleert immers dat State Grid eruit kan stappen telkens een beslissing hen niet zint.

Tenslotte stelt zich de vraag of we een reusachtig Chinees staatsbedrijf zeggenschap moeten geven over dingen die belangrijk zijn voor ons allen? Moeten Chinezen mee bepalen hoeveel wij betalen voor onze stroom? We stellen die vraag vanuit democratisch én vanuit strategisch oogpunt. China zelf schermt geregeld zijn strategische sectoren af voor buitenlandse investeerders. Moeten wij dan Chinese staatsbedrijven zeggenschap geven over onze essentiële infrastructuur? Wij hebben daar grote twijfels over en vragen de gemeenten om de beslissing te herbekijken.

We vragen tevens om te onderzoeken of er geen manieren bestaan om de eigen burgers te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een coöperatie. Is het niet beter dat de burgers mee een stem verwerven in beslissingen over ons net? Over de prijzen die Eandis de burgers zal aanrekenen en over de aanpassing van het net aan hernieuwbare energie?

Is dat niet het soort samenwerking dat de burger en de politiek, over de kloof heen, dichter tot elkaar kan brengen en dat de kern zal uitmaken van politiek 2.0?

Uiteraard wil Eandis sterke bestuurders aantrekken maar niets belet dat de burgers daarvoor zorgen. We denken dat de combinatie van gemeenten en een burgercoöperatie voordelen biedt. Gemeenten vertegenwoordigen àlle burgers: de opbrengsten kunnen dus ook iedereen ten goede komen. Een coöperatie van wakkere burgers zorgt ervoor dat de overige meerwaarde in Vlaanderen blijft en dat Eandis als een modern energiebedrijf ook mentaal dichter staat bij zijn eigenlijke eigenaren: u en ik.

Om al die redenen roepen we de gemeenteraadsleden op het Eandisvoorstel op 3 oktober niet goed te keuren en na te denken over een andere aanpak. 

Dirk Van de Poel (Voorzitter Transitienetwerk Middenveld), John Vandaele (Journalist, MO*) en Jonathan Holslag (Professor internationale politiek, VUB)

  • Het volledige opiniestuk vind je hier.
  • Een overzicht van enkele interessante links over het onderwerp vind je hier.
11.11.11 DOOR:

Over Transitienetwerk Middenveld

TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken. 

11.11.11 is lid van TNM.

transitienetwerkmiddenveld.be

Deel dit artikel