Een eerste stap naar vrede in Syrië?

security council syria UNPhoto PauloFilgueiras
[Foto: Security Council Unanimously Adopts Resolution on Syria Chemical Weapons
UN Photo/Paulo Filgueiras]


De Syrische crisis stond dit jaar hoog op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN.  Op 27 september bereikte de Veiligheidsraad zelfs een akkoord over een resolutie met betrekking tot de verwijdering van de chemische wapens. De VN speelt nu opnieuw een rol in de oplossing van dit conflict.
 Maar dat is dat wel voldoende?

Het is een stap in de goede richting die echter niet volstaat. Want elke dag komen er Syrische burgers om door conventionele wapens. Het regime drijft zijn aanvallen tegen rebellenposities op en voert dagelijks bombardementen uit.

Ook onder de rebellengroepen nemen de schendingen van het internationaal humanitair recht toe en is de invloed van extremistische groepen onrustwekkend. Meer dan zeven miljoen burgers zijn op de vlucht en hebben hulp nodig. Internationale organisaties kunnen een groot deel van de noodlijdende bevolking vaak niet helpen omwille van gebrekkige toegang of een tekort aan middelen.


Petitie voor vredesgesprekken

De Syrische crisis plaatst de internationale gemeenschap voor één van de moeilijkste problemen in de recente geschiedenis. Daarom zijn vredesgesprekken van essentieel belang. Meer dan 100.000 mensen ondertekenden een petitie van 17 internationale ngo's die president Obama en president Poetin opriepen tot vredesgesprekken.

Vorige week werden deze handtekeningen overhandigd. Via Twitter werden ook ministers van Buitenlandse Zaken John Kerry en Sergei Lavrov aangemaand om een datum te prikken voor de 'Genève II conferentie'. Eindelijk werd er vooruitgang geboekt. VN-Secretaris Generaal Ban Ki-moon kondigde aan dat de vredesgesprekken midden november zullen plaatsvinden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de miljoenen Syrische burgers die elke vorm van bescherming ontberen.


Wapenbestand en rekenschap voor oorlogsmisdaden

Wij willen iedereen bedanken die deze petitie onderschreef en zijn solidariteit met Syrische burgers toonde. Zelf volgen wij de situatie op de voet en pleiten we er bij onze beleidsmakers voor om rekenschap voor schendingen van het internationaal recht te vragen.

Zoals we in ons standpunt 'Laat Syrië niet in de steek' benadrukken, is een duurzame politieke oplossing enkel mogelijk als de internationale gemeenschap een wapenbestand kan opleggen. Daarnaast moet de Veiligheidsraad rekenschap vragen door verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden, van alle strijdende partijen, voor het Internationaal Strafhof te brengen. Tot slot brengen we ook de situatie van vreedzame burgeractivisten onder de aandacht, want meer dan ooit hebben ze onze solidariteit nodig. 


Brigitte Herremans, beleidsmedewerker Midden-Oosten Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel