'Energierevolutie al bezig in Afrika'

solar-panel-hut

Hernieuwbare energie biedt volgens experts antwoorden op de Afrikaanse energieproblemen. Het goede nieuws is dat de transitie al is ingezet - met landen als Kenia en Ethiopië op kop.

"Er is in Afrika een energierevolutie aan de gang, zonder dat de rest van de wereld het in de gaten heeft", zegt Achim Steiner, directeur van het VN-Milieuprogramma (UNEP). Volgens hem is Afrika op de goede weg door hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, aardwarmte (geothermie), zon en wind aan te boren.

"Of je nu naar Egypte, Ethiopië, Kenia, Namibië of Mozambique kijkt: overal biedt hernieuwbare energie de oplossing voor de Afrikaanse energieproblemen", aldus de UNEP-directeur.

Geothermie

Vooral Kenia en Ethiopië springen volgens Steiner in het oog. "Kenia is van plan om zijn energieproductie te verdrievoudigen tot 600 megawatt in de komende vijf jaar. Meer dan 90 procent van de geplande stroom zal van aardwarmte, zon en wind komen."

Het Oost-Afrikaanse land zet vooral in op geothermie, maar bouwt ook dankzij een publiek-private samenwerking aan het grootste windmolenpark van Afrika, goed voor een capaciteit van 350 megawatt.

In Ethiopië zal de uitbreiding van de geothermische centrale Aluto-Langano de capaciteit verhogen van 7 tot 70 MW. Het betreft een project met geld van de Ethiopische regering (8 miljoen euro), een gift van de Japanse regering (9,5 miljoen euro) en een lening van de Wereldbank (10,5 miljoen euro).

Philip Hauser, ondervoorzitter van GDF Suez Latijns-Amerika, meent dat aardwarmte een goede optie is voor bepaalde Afrikaanse landen maar wijst ook op de risico's voor investeerders. "Het potentieel is heel plaatsgebonden. Vergelijk het met olie en gas: soms boor je en vind je helemaal niets – dat is dan een verloren investering.

Oliemarkt

Steiner geeft toe dat net als elke investering hernieuwbare energie haar beperkingen heeft – zoals de kost van technologie – maar hij gelooft dat Afrikaanse landen met een goed energiebeleid de nodige privé-investeerders zullen aantrekken.

"Zoals de zaken nu lopen zal Afrika op termijn niet langer afhankelijk zijn van de mondiale oliemarkt waar je de ene dag 120 dollar betaalt voor een vat, de volgende dag nog maar 80 dollar en dan plots weer het dubbele", zegt hij."Dus wie in Afrika beslist om de wind, zon en aardwarmte te benutten, bevrijdt zich van de wereldenergiemarkten en brengt elektriciteit naar alle uithoeken van het land, zonder dat mensen dertig jaar moeten wachten op de uitbreiding van stroomnet".

Recent onderzoek van het Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) toont aan dat er in minstens 21 Afrikaanse landen potentieel is voor zonne- en windenergie, en dat energie uit biomassa in minstens 14 landen interessant kan zijn. Over het geothermische potentieel zijn nog geen cijfers, maar bijna alle landen rond de Grote Riftvallei in het zuidoosten van het continent – onder andere Oeganda, Ethiopië, Kenia en Tanzania – komen in aanmerking. Kenia is het eerste land dat een geothermische site gebruikt om elektriciteit aan zijn stroomnet toe te voegen.

Groene leningen

Volgens IRENA-directeur Adnan Amin wijzen studies uit dat hernieuwbare energie niet alleen aan de mondiale vraag kan beantwoorden, maar ook nog geen eens goedkoper en klimaatvriendelijker is.

Amin stelt dat hernieuwbare energie nu de meest economische oplossing is om elektriciteit op te wekken in afgelegen plaatsen die niet op het stroomnet zijn aangesloten, maar ook om stroom op te wekken voor het gecentraliseerde net. De snelle technologische vooruitgang in combinatie met dalende kosten, een beter begrip van financiële risico's en een groeiende appreciatie van de bredere voordelen, maken dat hernieuwbare energie in toenemende mate de oplossing wordt van het Afrikaanse energieprobleem.

In deze context zou Afrika nieuwe financieringsmodellen kunnen invoeren om de investeringsrisico's te verkleinen, waardoor de kapitaalskost – historisch gezien een belangrijke barrière om in hernieuwbare energie te investeren – daalt.

Een van de zaken zou het aanmoedigen van groene leningen (green bonds) kunnen zijn. "Vorig jaar haalden we 12 miljard euro, dit jaar naar schatting 32 miljard euro en volgend jaar rekenen we op ongeveer 80 miljard euro in groene financiering met green bonds", zegt Amin. "Waarom profiteert Afrika daar niet van?"BRON:
IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel