EU-AU Migratietop in La Valletta: two unions, one vision?

VallettaSummit2015

Afrikaanse leiders mee aan tafel migratietop

Op 11 en 12 november gaat in La Valletta, Malta, de volgende internationale top door in een reeks van cruciale onderhandelingen over het migratievraagstuk. In tegenstelling tot de verwachtingen lijken de koudere temperaturen en de steeds gevaarlijkere omstandigheden op zee de toestroom niet af te remmen. In oktober staken 218.000 migranten de Middellandse Zee over. Een record en meer dan over het hele jaar 2014 samen. Cijfers die het belang van internationaal overleg duidelijk onderstrepen. Voor België gaat premier Michel naar Malta. Verschil met de vorige onderhandelingen is dat dit keer ook de Afrikaanse regeringsleiders aan tafel schuiven.

De inzet

Uit de onderhandelingen tussen de EU en de AU moeten een politieke verklaring en een actieplan komen die moeten leiden tot een gezamenlijke aanpak. 'Two unions, one vision', zo zegt men. Voorlopig zien we echter weinig eensgezindheid. Wat we in de aanloop naar de top (o.a. in een gelekte draft van het actieplan ) wel zien is een zorgwekkende tendens waarin een Europese veiligheidsagenda, grensbescherming en terugkeer de overhand nemen op investeringen in duurzame ontwikkeling, bescherming van migranten en mobiliteit.

De 'root causes' van de 'root causes'

De Europese Unie wil 'root causes van irreguliere migratie' (zoals rechtszekerheid, werkgelegenheid en onderwijs) aanpakken. Positief, maar men vergeet dat een aantal van deze root causes ook binnen de EU zelf te vinden zijn. Het Europese klimaatbeleid, handelsbeleid, financieel beleid en de besparingen op ontwikkelingssamenwerking hebben immers desastreuze gevolgen in het Zuiden. De root causes van de root causes, zeg maar, komen niet aan bod in de Valletta agenda.

Emergency Trust Fund

Ook de lancering van het 'Emergency trust fund' van 1.8 miljard euro voor de Sahel regio, de Hoorn van Afrika en Noord-Afrika dat in september aangekondigd werd door Commissievoorzitter Juncker staat op de agenda. 11.11.11 benadrukte eerder dat het in essentie niet om vers geld maar om heroriëntatie van bestaande middelen gaat. We uitten ook onze bezorgdheid over het luik 'migratie management' binnen het fonds. Daarnaast is ook het woord 'Emergency' in de naam van het fonds verbazingwekkend. De omstandigheden in deze regio zijn al jaren dramatisch. Conflicten en rampen in landen als Kenia en Soedan brengen al jaren miljoenen mensen op de vlucht.

Een Europese veiligheidsagenda

Afrikaanse leiders stellen zich dan ook vragen over de intenties waarmee de EU vandaag naar de top in La Valletta trekt. AU-ambassadeur Ajay Bramdeo benadrukte vorige woensdag tijdens een consultatie met de civiele maatschappij in Brussel dat Valletta een door de EU opgelegde agenda is. 'De AU is geen co-host maar een genodigde aan de tafel.' De Afrikaanse Unie is erg bezorgd om een aantal elementen op de agenda. Migratie is altijd belangrijk geweest voor de ontwikkeling van vele Afrikaanse landen en zal dat ook in de toekomst blijven. Migratie inperken zien ze als een rem op ontwikkeling. Ook willen ze het toekennen van ontwikkelingsgeld niet gekoppeld zien aan het tekenen van terugnameakkoorden. Tenslotte hebben ze grote vraagtekens over het plan om 'reception centres' in Afrika op te zetten waar een onderscheid gemaakt zal worden tussen 'echte' asiel zoekers en economische migranten.

11.11.11 wijst elke vorm van afglijding van ontwikkelingsgelden naar ontrading, grenscontroles etc. af en roept ook België op om zich hiertegen te verzetten. We herinneren hiervoor aan de SDG agenda die België in september ondertekende en meer bepaald SDG 10.7: 'Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies.'

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels