EU-beleid Midden-Oosten is inconsistent

De vredesinspanningen in het Midden-Oosten stonden de voorbije dagen opnieuw hoog op de media-agenda. Vorige dinsdag verscheen het Goldstone-rapport over het Gazaconflict en gisteren was er de topontmoeting in New York tussen Obama, Netanyahu en Abbas. Naar aanleiding hiervan verscheen onlangs een paper over de diplomatieke rol van de EU in het Midden-Oostenconflict. Een alliantie van 15 Europese ngo’s, waaronder Broederlijk Delen, hekelt in een brief de inconsistentie van het Europese beleid aan de hand van negen sleutelbegrippen. Ze wijzen er bovendien op dat het inconsistente beleid van de EU haar status van eerlijke tussenpersoon in het conflict ondermijnt.

De ngo’s stuurden deze paper vandaag ook naar de EU-ministers met de vraag om de houding van de EU tegenover het conflict te herbekijken en een nieuwe aanpak voor te stellen op de volgende Raad van EU-buitenlandministers  op 27 en 28 oktober. De paper steunt op een analyse van verschillende stellingen over het Midden-Oosten die de Raad van EU-buitenlandministers de voorbije jaren innam. Enkele voorbeelden van de ongerijmdheden die aan bod komen zijn:

  • Onderzoek naar het conflict in Gaza: De Raad steunde geen onafhankelijk onderzoek naar het conflict in Gaza terwijl er wel actieve steun verleend werd aan gelijkaardige onderzoeken naar andere recente conflicten in bijvoorbeeld Sri Lanka en Georgië.
  • Israëlische nederzettingen: de EU roept op om de nederzettingenactiviteit te bevriezen maar liet haar eerdere vraag om ‘de nederzettingenpolitiek te herzien’ vallen. Dit toont aan dat een opschorting slechts een eerste stap is.
  • Geweld door kolonisten: de Raad roept de Palestijnse autoriteiten op om de rust en orde op de Westelijke Jordaanoever te herstellen maar vraagt niet aan Israël om de wet strikter toe te passen op kolonisten die geweld plegen.
  • Intra-Palestijnse schendingen van de mensenrechten: de EU steunt de inspanningen van de Palestijnse autoriteiten om de veiligheid te verhogen maar rept met geen woord over de wijdverspreide misbruiken die hier het gevolg van zijn. Deze hebben bovendien een omgekeerd effect op de verzoeningspogingen tussen de Palestijnse partijen, die de EU zogezegd steunt.
Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel