EU: Ontwikkeling of Eigenbelang?

In haar mededeling "Handel, Groei en Ontwikkeling", heeft de Europese Commissie de lijnen van haar handels- en investeringspolitiek voor de komende 10 jaar uitgezet. De Commissie beweert handel te willen inzetten voor ontwikkeling. In feite verdedigt ze echter de verzwakking van ontwikkelingslanden, promoot ze vrijhandelsakkoorden en minimaliseert ze Europese toegevingen aan het Zuiden.

De Europese Commissie heeft in haar mededeling 'Handel, Groei en Ontwikkeling' de richting aangeduid die de handelspolitiek en de investeringen van de Europese Unie (EU) zullen moeten nemen in de loop van de volgende 10 jaar. Eerder dan om een eenvoudige 'mededeling', gaat het dus om een strategisch document. Een positief punt is dat de Commissie erkent dat haar handelspolitiek een belangrijke invloed heeft op de vooruitgang van het Zuiden. Ze beweert zelfs dat ze 'handel voor ontwikkeling [wil] inzetten'.

Jammer genoeg betekent de tekst vooral een verzwakking van de onderhandelingspositie van bepaalde ontwikkelingslanden en bevordert ze de ontwikkeling van de vrijhandelsakkoorden, terwijl ze ook nog eens elke concessie inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vermijdt. Vanaf het begin van de tekst benadrukt de Europese Commissie dat haar handelspolitiek 'de waarden en belangen van de EU in de wereld' moet promoten. Iets verder lezen we dat een 'doeltreffend ontwikkelingsbeleid van essentieel belang [is] om betere voorwaarden voor handel en investeringen in ontwikkelingslanden te helpen scheppen' (p. 3). Volgens Ruth Bergan van de Trade Justice Movement lijkt het erop dat de Europese Commissie de ontwikkelingssamenwerking in dienst wil stellen van de belangen van de grote Europese ondernemingen!

 





BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel