EU wapenembargo tegen Syrië moet niet worden versoepeld


Vredesgroepen van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) waarschuwen tegen plannen om het huidige EU wapenembargo tegen Syrië te versoepelen, zoals Groot-Brittannië graag wil. Naar het zich laat aanzien zullen de Britten dit op donderdag 31 januari voorstellen aan in de Raad van de Europese Unie. Een versoepeling van het wapenembargo moet het leveren van militaire goederen aan de Syrische oppositie mogelijk maken.
Er zijn al veel te veel wapens in Syrië. Nog meer wapens zal het conflict waarschijnlijk alleen maar verlengen en de kansen op een vreedzame oplossing verder verkleinen. De oppositie tegen Assad bestaat uit zeer diverse groepen met niet altijd duidelijke agenda's, waaronder zeer sektarische groeperingen. Het geven van militaire steun aan deze groepen kan de instabiliteit in Syrië alleen maar verder vergroten.

Bovendien kunnen militaire leveranties langdurig negatieve gevolgen hebben voor de regio. Wapens verdwijnen niet na een conflict, maar duiken vaak op bij andere strijdgroepen, in Syrië zelf of in omringende landen. De gevolgen daarvan zien we nu in Mali, waar wapens uit Libië worden ingezet.

In plaats van een versoepeling van het wapenembargo zou de EU meer druk moeten uitoefenen op Rusland en andere wapenleverende landen om hun leveranties aan het Syrische regime te stoppen. Ook zou de EU er voor moeten zorgen dat er geen Europese wapens die zijn geleverd aan derde landen, zoals Saoedi-Arabië, worden doorgeleverd aan de Syrische strijdende partijen.


namens

  • Aktion Aufschrei: Stoppt den Waffenhandel, Germany - Christine Hoffmann
  • Bremen foundation for arms conversion and peace research, Germany – Andrea Kolling
  • Campaign Against Arms Trade, UK – Kaye Stearman, media co-ordinator
  • Campagne tegen Wapenhandel, The Netherlands – Wendela de Vries, co-ordinator
  • Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs, Spain – Jordi Calvo Rufanges
  • Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) / Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) - Adi Feller
  • Norwegian Peace Association – Hannah Eline Ander, co-ordinator
  • Rete Italiana per il Disarmo (Italian Disarmament Network) – Francesco Vignarca, co-ordinator
  • Swedish Peace and Arbitration Society – Anna Ek, president
  • Vredesactie Belgium – Roel Stynen
Vredesactie DOOR:

Deel dit artikel