Nieuwe Europese Syriëstrategie: 11.11.11 verwelkomt nadruk op civiele maatschappij

syria-flags-hand

Op 3 april 2017 publiceerde de EU een nieuwe Syriëstrategie die sterk de nadruk legt op de versterking van de Syrische civiele maatschappij. Ook België benadrukte het belang van een sterke civiele maatschappij tijdens de internationale Syriëconferentie in Brussel. 11.11.11, dat sinds kort zelf financiële steun geeft aan een Syrische civiele coalitie, roept België op om de mooie woorden in de praktijk om te zetten.

De EU stelt zich in haar nieuwe Syriëstrategie tot doel om 'democratie, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting te promoten door Syrische civiele maatschappij organisaties te steunen'. Deze laatsten krijgen ook een sleutelrol toebedeeld in de promotie van verzoening, dialoog en vredesopbouw. De EU benadrukt verder de belangrijke rol van de civiele maatschappij in de vormgeving en monitoring van een toekomstig vredesakkoord. Lokale hulporganisaties spelen bovendien een centrale rol in de humanitaire hulpverlening en verlening van basisdiensten.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo erkende tijdens de internationale Syriëconferentie in Brussel (4-5 april 2017) eveneens de centrale rol van de Syrische civiele maatschappij. 'De Syrische civiele maatschappij speelt een sleutelrol. Ze helpen het Syrië van vandaag te overleven en de heropbouw van het Syrië van morgen voor te bereiden', aldus minister De Croo.

Practice what you preach

11.11.11 benadrukt al langer de sleutelrol van de lokale civiele maatschappij in Syrië, en verwelkomt de Belgische en Europese verklaringen hierover. Sinds kort geeft 11.11.11 ook zelf financiële steun aan SHAML, een coalitie van zes 6 Syrische civiele maatschappij-organisaties. Door zelf concrete steun te geven, wil 11.11.11 het goede voorbeeld geven aan de Belgische overheid. "Practice what you preach", kortom.

De zes lidorganisaties van SHAML (Basmeh & Zeitooneh, Kesh Malek, Emissa, Women Now for Development, Olive Branch en LDSPS) zijn actief doorheen heel Syrië. Ze zijn onder meer actief in mensenrechtenmonitoring, ontwikkelingsprojecten, gemeenschapscentra, onderwijs, humanitaire hulp en vrouwenemancipatie.

Hoop levend houden

De SHAML-leden zijn echter lang niet de enigen. Het onderzoeksplatform Citizens for Syria identificeert minstens 748 organisaties die anno 2017 actief zijn doorheen heel Syrië, zowel in oppositie- als in regeringsgebied.

Een sterke en onafhankelijke civiele maatschappij houdt de hoop op een betere toekomst voor Syrië levend. 'De Syrische civiele maatschappij is één van de weinige dragers van verandering en hoop in de Syrische context. Steun aan de civiele maatschappij is een cruciale bouwsteen om te werken aan een betere Syrische toekomst', benadrukt SHAML-coördinator Wisam ElHamoui. Een sterke civiele maatschappij biedt een verdedigingsmuur tegen extremisme, radicalisering en autoritarisme, en creëert een omgeving waarin Syriërs zich in Syrië kunnen ontplooien.

Daad bij het woord voegen

Onderzoek van 11.11.11 aan de Turks-Syrische grens (oktober 2016) toont echter dat de lokale civiele maatschappij te kampen heeft met grote uitdagingen: een gebrek aan flexibele en lange termijn financiering, extreme veiligheidsuitdagingen, een gebrek aan onderlinge coördinatie en institutionele capaciteit, registratie- en toegangsmoeilijkheden en oneerlijke competitie van internationale organisaties.

In sommige gevallen hebben Europese sancties ook een (onbedoelde) negatieve impact op het werk van humanitaire NGO's, terwijl het altijd opletten is geblazen voor de instrumentalisering van lokale organisaties door internationale donoren.

11.11.11 roept België daarom op om de daad bij het woord te voegen en de nodige middelen vrij te maken voor ondersteuning van een sterke lokale civiele maatschappij in Syrië die duurzame vrede en respect voor mensenrechten nastreeft. Door zelf concrete steun te geven aan de Syrische civiele maatschappij wil 11.11.11 alvast het goede voorbeeld geven.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels