Filippijnse revolutionair is geen terrorist

Jarenlange juridische en politieke strijd loont voor Jose Maria Sison

Het Belgische Defend Sison comité is blij dat het na zeven jaar zijn doel bereikt heeft: Jose Maria Sison, éminence grise van de Filippijnse progressieve beweging, is eindelijk geschrapt van de Europese terroristenlijst. Deze overwinning is het resultaat van 7 jaar van volgehouden politieke en juridische campagne, onder andere ook in België.

In de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 werd Jose Maria Sison, een oude Filippijnse revolutionair die twintig jaar geleden in Nederland asiel aanvroeg, op de Europese terroristenlijst geplaatst. De Nederlandse overheid bevroor zijn bankrekening en trok zijn uitkering in. Reizen werd onmogelijk. Van de ene dag op de andere werd de man een rechteloze.

Vrijwel onmiddellijk werd door de Belgisch-Filippijnse solidariteitsbeweging een Defend Sison comité opgericht. Jose Maria Sison geniet veel aanzien in de progressieve volksbeweging in de Filippijnen. Door hem te criminaliseren werd ook die hele beweging in een slecht daglicht geplaatst. Bovendien is het onaanvaardbaar dat iemand zonder enige vorm van proces vogelvrij verklaard wordt.

Het Defend Sison comité organiseerde verschillende acties in Brussel en slaagde erin de steun te verwerven van tal van burgers en personaliteiten. Ook in andere landen, en niet in het minst in de Filippijnen, werd actie gevoerd. Tezelfdertijd voerden Sison en zijn advocaten een slopende juridische strijd in Nederland en Luxemburg. Soms leek het vechten tegen de bierkaai.

Uiteindelijk oordeelde het Europees Hof van Eerste Aanleg in Luxemburg op 30 september 2009 dat Sison ten onrechte op de "terroristenlijst" werd gezet. Er was immers nooit in een EU-lidstaat enige beschuldiging of onderzoek geweest naar vermeende terroristische activiteiten van Sison, laat staan een veroordeling. Voor Sison en andere Filippijnse progressieven die asiel zochten in Europa is de uitspraak een klinkende overwinning. Ze is tevens een riem onder het hart voor iedereen die vindt dat de democratische rechten in tijden van anti-terrorisme campagnes niet zomaar opzij kunnen geschoven worden.

Jose Maria Sison (rechts) met advocaat Jan Fermon na de uitsptaak van het hof. (Foto: Munting Nayon)

intal DOOR:

Deel dit artikel