Forse daling aantal regularisaties en verstrenging beleid

Vorig jaar werden ruim 19500 aanvragen tot regularisatie ingediend. Dat zijn er bijna 6000 meer dan het jaar daarvoor. Toen telde de Dienst Vreemdelingenzaken 13 883 aanvragen. De cijfers komen uit een antwoord van minister van Asiel en Migratie Turtelboom op een parlementaire vraag. Het aantal toegestane regularisaties is echter fors gedaald, met meer dan 3000. In 2008 regulariseerde de minister het verblijf van 8369 mensen. In 2007 waren er dat nog 11.335.

foto betoging 'Belofte Maakt Schuld', 2008 Regularisatie van verblijf gebeurde in geval van
  1. Humanitaire redenen: 1950 dossiers
  2. Langdurige asielprocedure: 1469 dossiers
  3. Medische redenen: 1576 dossiers.
Een dossier kan meerdere mensen omvatten. Voor deze 4995 geregulariseerde dossiers ging het in 1822 gevallen om een definitieve regularisatie, de rest zijn tijdelijke regularisaties (1 jaar, met verlenging onder voorwaarden).

Uit meer gedetailleerde informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de regularisaties onder humanitaire redenen slechts heel zelden gaan om personen met duurzame bindingen of prangende humanitaire redenen, maar eerder om situaties zoals ouders van Belgische kinderen (636), ouders van Europese kinderen, samenwonenden of staatlozen.

De Dienst Vreemdelingenzaken meldt ook een verstrenging van het beleid sinds enkele maanden voor de verlenging van tijdelijke regularisaties. Deze tijdelijke regularisaties vermelden heel vaak dat betrokkene na 1 jaar moet werken, anders wordt zijn verblijfsvergunning niet verlengd. Het kabinet van minister Turtelboom besliste enkele maanden geleden dat deze voorwaarde letterlijk moet vervuld zijn (betrokkene moet effectief werken) en dat deelname aan beroepsopleidingen of het aantonen dat men inspanningen heeft gedaan om werk te vinden, niet langer volstaan, zoals voorheen wel het geval was.

Eind 2008 lagen nog 6194 dossiers bij het bureau Regularisatie van Dienst Vreemdelingenzaken te wachten op behandeling. In maart 2006 waren dat er nog meer dan 25.000.

Lees ook:

Deel dit artikel