Forum Asiel en Migratie verontwaardigd over stemming parlement en uitwijzing kerkbezetters

Het Forum Asiel en Migraties vindt dat het helemaal de verkeerde kant opgaat met het beleid ten aanzien van de mensen zonder papieren en de regularisatie. Maandag bleek dat de regering te verdeeld is om oplossingen te bieden in dit dossier. Dinsdag werd prompt de kaart van de repressie getrokken: de 50 bezetters van een kerk, waaronder ook kleine kinderen, in Anderlecht werden opgesloten en worden eerstdaags verwijderd - nog nooit vertoond in ons land. Het Forum roept de regering dringend op dit dossier opnieuw te bespreken en tot een coherent beleid te komen.


Het Forum tilt zeer zwaar aan de opsluiting en mogelijke uitwijzing van de 50 bezetters van een kerk in Anderlecht. Terwijl minister Dewael in de ene kerk aan alle bezetters verblijfsdocumenten uitreikt (Sint-Bonifatius enkele maanden geleden), laat hij in een andere kerk alle bezetters oppakken en het land uitzetten. De willekeur in het huidige beleid kan moeilijk duidelijker geïllustreerd worden.
 Het Forum vindt het ook onaanvaardbaar dat vreemdelingen die op een democratische manier sociale actie voeren voor een collectief belang, hiervoor individueel bestraft worden. De uitwijzing van deze mensen zou nooit hebben plaatsgevonden indien zij niet in de kerk actie aan het voeren waren. Dat er bij de 50 kleine kinderen waren die, samen met hun moeder maar zonder hun vader, een hele dag in een politiecommissariaat werden vastgehouden en nu in gesloten centra zitten, maakt de zaak nog erger.
Het Forum vraagt dat een einde wordt gesteld aan deze collectieve opsluiting en dat de bezetters onmiddellijk in vrijheid worden gesteld. We vragen ook dat de regering duidelijk maakt dat zij ten aanzien van de andere kerken niet op deze manier zal optreden.

De timing van dit repressieve optreden doet heel wat vragen rijzen. De actie werd uitgevoerd nauwelijks enkele uren nadat in de Kamer was gebleken dat de regering Verhofstadt te verdeeld is om het eens te raken over een politieke oplossing inzake regularisatie. Blauw en rood lanceerden allebei voorstellen maar raakten het onderling niet eens. Gevolg is dat de regering het huidige beleid van willekeurige regularisaties via onduidelijke criteria gewoon verder zet.
Een gebrek aan duidelijk beleid gekoppeld aan repressief optreden kan voor het Forum onmogelijk het antwoord zijn op het maatschappelijk draagvlak voor regularisatie dat duidelijk is ontstaan na de brede solidariteitsbeweging van de voorbije maanden.
De regering mo├ęt dit dossier opnieuw bespreken en alsnog een coherenter regularisatie-beleid op de sporen zetten. Dit vraagstuk kan niet wachten tot de volgende legislatuur.

Het Forum Asiel en Migratie is een onafhankelijk, pluralistisch platform van meer dan 100 verenigingen die opkomen voor een ander asiel- en migratiebeleid.


 

Deel dit artikel