Forum Asiel en Migraties: oproep actie

Forum Asiel en Migraties roept op tot Actie 'Wachtrijen' voor regularisatie langdurige procedures

De algemene vergadering van het Forum Asiel en Migraties (FAM) van 25 oktober
besliste tot een actie om de regularisatie te vragen van alle vreemdelingen die reeds
langer dan 3 jaar wachten op een beslissing in een verblijfsprocedure
(asiel, artikel 9 lid 3, regularisatie 2000,┬ů).
De federale regering kondigde reeds meer dan een jaar geleden aan dat zij
hiervoor een maatregel zou nemen. Sindsdien werd deze belofte noch op papier noch
in de feiten hard gemaakt. Nu willen de organisaties niet langer zwijgen en
willen zij duidelijk aan alle meerderheidspartijen zeggen: "Belofte maakt schuld!"

De actie zal doorgaan op maandag 22 november van 9u tot 14u in Brussel.
Er zullen "wachtrijen" gevormd worden op enkele strategische plaatsen.
We roepen iedereen warm op om aan deze actie deel te nemen, in het bijzonder
ook asielzoekers en anderen die al langer dan 3 jaar wachten op een beslissing.

Geïnteresseerd?
Neem contact op via campagne@ociv.org of bel ons op 02/274.00.32.

Deel dit artikel