Gaza, de achtergrond van het conflict

Is Gaza het failliet van twee volkeren die er maar niet in slagen om elkaar te begrijpen en vreedzaam samen te leven? Nee. Zo'n analyse negeert de echte grondslag van het conflict: de politieke, militaire en economische grondslagen van een bezetting.Ten grondslag aan zowel de vorige conflicten, het huidige conflict als de conflicten die nog zullen komen, liggen de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël, de koloniale roof van hun grondstoffen en de militaire repressie die dit alles in stand houdt.

De wortels van het conflict

In naam van de veiligheid van de Joden werden de Palestijnen uit hun dorpen verjaagd in 1948 en in naam van de veiligheid van de zionistische staat wordt hen vandaag het recht ontzegd om terug te keren naar hun geboortegrond.

De Israëlische schrijver Gideon Levy citeert een parabel van Isaac Deutscher over de geschiedenis van Israël: "Een Joodse man springt uit een gebouw dat in brand staat en komt op het hoofd van een Palestijn terecht. Kan men dit aan de Joodse man verwijten?" Maar... dat was in 1948. Zestig jaar later klopt de Jood nog steeds op het hoofd van de Palestijn en op zijn kinderen en op zijn kleinkinderen. Voor de Palestijnen is 1948 nog steeds bezig, alus Levy.

De veiligheid die Israël vandaag voor zich opeist houdt in dat de Palestijnen in Gaza nooit kunnen terugkeren naar hun geboorteland en voor altijd gedoemd zijn om vluchteling te blijven. Dat is het fundamentele onrecht dat aan dit conflict ten grondslag ligt.

BRON:
Intal

Deel dit artikel