Geen voedsel in mijn tank

actie 20190121-not-in-my-tank

Samen met de organisatie Transport & Environment voerde 11.11.11 eerder deze week actie bij de Europese Commissie in Brussel. De aanleiding is een beslissing die op 1 februari moet vallen en die zal bepalen of we blijven rijden op palmolie en soja. Europa moet er eindelijk voor kiezen om biobrandstoffen op basis van voedselgewassen te bannen. Hetzelfde geldt voor België.

Meer dan de helft van de Europese palmolie-import verdwijnt momenteel in onze auto's. Die zogenaamde 'biobrandstoffen' worden voorgesteld als onderdeel van een duurzaam klimaatbeleid, maar de productie ervan leidt tot grootschalige (tropische) ontbossing. Daardoor zijn ze in werkelijkheid slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen. Bovendien komt daar nog verlies van biodiversiteit en het risico op mensenrechtenschendingen en landroof bij.

Onze partnerorganisaties in Indonesië zijn dag in dag uit bezig met de problemen die palmolieplantages veroorzaken. Dat landbouwgrond de inzet wordt van concurrentie tussen voedsel en energie is bovendien geen goed nieuws voor de voedselzekerheid.

Op 1 februari moet de Europese Commissie een beslissing nemen die de toekomst van deze biobrandstoffen bepaalt. Al honderdduizenden Europeanen ondertekenden de petitie #NotInMyTank en gaven zo het signaal aan Europa dat ze niet langer willen dat tropisch bos en mensenrechten moeten wijken voor ons vervoer.

België mikt op een toename

Ook in België is er nog werk aan de winkel. Het draft Nationaal Energie- en Klimaatplan dat ons land eind december 2018 indiende bij de Europese Commissie mikt op een toename van biobrandstoffen van 5,5% in 2017 naar maar liefst 14% in 2030. Dat brengt ongetwijfeld een grote toename aan 'eerste generatie' biobrandstoffen (op basis van voedselgewassen) met zich mee.

Ook nu al rijden we in België onder andere op palmolie en soja. Uit een nieuwe briefing van Inter-Environnement Wallonnie, 11.11.11, Oxfam, FIAN, CETRI en CNCD-11.11.11 blijkt dat het gebruik van sojaolie in België vertienvoudigde tussen 2017 en 2018. Gemiddeld gebruikte de Belg 11 liter sojaolie als brandstof. Van palmolie gebruikten we met 2,5 liter per Belg in 2018 minder dan het jaar ervoor, maar het blijft dus ook aanwezig in onze tank.

We vragen de Belgische beleidsmakers om de doelstellingen rond biobrandstoffen in het draft Nationaal Energie- en Klimaatplan te herzien en het beleid in lijn te brengen met de internationale afspraken over klimaat, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Het finale plan moet er eind dit jaar liggen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels