Geweld in Gaza mag niet geëxporteerd worden

Het geweld in Gaza en tegen de bevolking van Zuid-Israël laat niemand onberoerd. Naarmate Israël zijn offensief tegen de Gazastrook intensifieert en het aantal doden stijgt, neemt over de hele wereld, en ook in België, het aantal protestacties tegen de Israëlische bombardementen en de grondoperatie toe. Dit is positief, want de publieke opinie blijft het voornaamste drukkingmiddel om beleidsmakers aan te sporen  krachtdadiger op te treden om een einde te stellen aan het diep menselijk leed in de Gazastrook en aan de raketaanvallen tegen Israël. Het is echter verontrustend dat dit menselijk drama als excuus wordt gebruikt voor vandalisme, rellen, antisemitisme en het op de spits drijven van interreligieuze geschillen. Dit is bijzonder contraproductief voor de getroffen burgerbevolking van Gaza en de beeldvorming over de Palestijnen. Daarnaast is het onterecht de Joodse gemeenschap in ons land of elders verantwoordelijk te stellen voor het beleid van de staat Israël.

Vlaanderen en België toonden zich de afgelopen dagen niet onberoerd voor Israëls disproportionele geweld tegen burgers in de Gazastrook. Israël dreef die burgerbevolking het afgelopen anderhalve jaar al tot het uiterste met een blokkade die een schaarste veroorzaakte van de meeste elementaire voorzieningen. Ook Hamas liet zich niet onbetuigd door raketten te blijven afvuren tegen de burgers van Zuid-Israël. Dagelijks organiseren uiteenlopende middenveldorganisaties grote en kleinere acties tegen het geweld. Doel is beleidsmakers op te roepen hun afkeuring kenbaar te maken en actie te ondernemen zodat de huidige escalatie van het geweld kan stoppen en, in het verlengde daarvan, een rechtvaardige oplossing kan gevonden worden voor het decennia oude conflict.

Het is jammer dat sommigen deze manifestaties aangrijpen om rellen te schoppen, vandalisme te plegen, fundamentalistische geloofsovertuigingen te propageren en antisemitische leuzen te verspreiden. Wat ons ook verontrust is het misbruik van het lot van de bevolking van Gaza om dit conflict, dat een gevolg is van de Israëlische bezettingspolitiek, te simplificeren tot een strijd tussen religies en levensovertuigingen. Hiermee volgt men in feite de retoriek die de ‘oorlog tegen de terreur’ heeft herleid tot een strijd tussen de islam enerzijds en het christendom en het jodendom anderzijds. Deze ideologie van de botsing der beschavingen lag ondermeer aan de basis van de Amerikaanse oorlog tegen Irak, die het land te gronde richtte en leidde tot meer dan een miljoen Irakese slachtoffers.

Wat voor ons allen de voornaamste prioriteit is, is een onmiddellijke stopzetting van het militaire geweld tegen de kwetsbare burgerbevolking van Gaza. Het zijn mensen in diepe menselijke nood wiens enige hoop een sterke internationale veroordeling van het geweld en een herstel van hun fundamentele rechten is. Wij roepen op om de komende dagen eensgezind, over de grenzen van de verschillende religies en levensovertuigingen heen, onze stem zo luid en massaal mogelijk te laten horen tot er een einde komt aan het geweld in Gaza en in Israël. Dit zullen we blijven doen uit solidariteit met de burgers aan beide zijden. Zij willen hoe dan ook in vrede leven.

 

De volgende organisaties ondertekenen deze oproep:

11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
ACW
Broederlijk Delen
FOS – Socialistische Solidariteit
Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
Oxfam Solidariteit
Oxfam Wereldwinkels
Pax Christi Vlaanderen
Union des Progressistes juifs de Belgique/Unie van Progressieve Joden in België
Vrede vzw
Wereldsolidariteit

Deel dit artikel