Gezin verliest rechtszaak tegen mijnbouwbedrijf in Peru


Maximaen met dochter
[ Máxima met dochter - Foto Hanne Cottyn - Catapa]


Máxima Acuña en drie leden van haar gezin zijn op 5 augustus veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden voorwaardelijke celstraf omdat ze zich 'illegaal grond hebben toegeëigend'.  Daar bovenop moeten ze een schadevergoeding van 5500 peruaanse soles (1500 euro) betalen aan het mijnbedrijf Yanacocha en de kosten van de rechtszaak op zich nemen. En ze zijn verplicht hun stuk grond van 30ha af te staan aan het bedrijf.
Máxima, moeder van vier kinderen, verkoopt haar brei-en naaiwerk om aan de kost te komen. Haar man, Jaime Chaupe, werkt als boer op het veld. In 1994 kochten ze een perceel dat deel uitmaakte van de gemeenschapsgrond van Sorocucho. Daar wonen ze nu nog steeds, in een huis op 4000 meter hoogte in een afgelegen gebied in de provincie Cajamarca. Maar hoe lang nog?

In mei 2011 viel DINOES (Dienst Speciale Eenheden van de Politie) binnen bij het gezin Chaupe, begeleid door een ingenieur van het bedrijf Yanacocha. In het huis troffen ze Máxima Acuña aan, samen met één van haar dochters. Met geweld probeerden ze de vrouwen te intimideren. Máxima en Gilda kregen zware klappen te verduren maar ze boden weerstand. Drie jaar later is de strijd nog niet uitgestreden.

 

Intimidatie


Het mijnbouwbedrijf beweerde dat de Chaupes geen eigenaar zijn van het terrein. De grond ligt namelijk in het concessiegebied van Yanacocha's nieuwste mijnproject Conga. Yanacocha spande een proces aan tegen vier leden van de familie Chaupe wegens illegale toeëigening van de grond. Sindsdien werd het gezin geregeld bedreigd en hun eigendom vernield. De veiligheidssituatie van het gezin werd zo kritiek dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens aan Peru heeft gevraagd om beschermende maatregelen te treffen.

 

Symbool


De strijd rond Conga is niet nieuw. Het gaat om een uitbreiding van de  bestaande goudmijn die aan Yanacocha en Newmont Mining Corporation toebehoort. Sinds 2011 stoot dit project op heel wat tegenkanting van de lokale bevolking. Máxima Acuña is in de voorbije jaren uitgegroeid tot een symbool van de strijd van het volk tegen het mijnproject Conga. Onze partner CooperAcción werkt aan deze case, samen met  11.11.11-lidorganisatie Catapa.

 

Het proces


Máxima is op 5 augustus ll. veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden voorwaardelijke celstraf, samen met drie van haar familieleden. Ze moet ook een schadevergoeding betalen aan Yanacocha, opdraaien voor de kosten van het proces en haar stuk grond afstaan aan het mijnbedrijf.

De advocate van de familie is verwonderd over de uitspraak, en spreekt over onregelmatigheden in het proces. Er is bijvoorbeeld geen enkel bewijs dat Yanacocha eigenaar is van het perceel. En Mar Pérez van onze partnerorganisatie Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) noemt het absurd dat de familie Chaupe  met geweld de vertegenwoordigers van het mijnbedrijf zou verdreven hebben. De familie bestaat uit zes personen waaronder drie minderjarigen. De mensen van het bedrijf werden beschermd door de nationale politie.

 

Geheim akkoord


De discussie rond geheime akkoorden tussen de politie en mijnbedrijven is vorig jaar losgebarsten, na de publicatie van een rapport dat ook het contract met Yanacocha doorlichtte.  Volgens de mensenrechtenorganisaties dragen dergelijke afspraken niet bij tot een vredevolle oplossing van conflicten. Meer nog, ze werken geweld en schendingen van mensenrechten in de hand.

Sinds de uitspraak van de rechter vonden verschillende solidariteitsacties plaats om steun te betuigen aan de familie Chaupe. Organisaties zoals CNDDHH proberen het verhaal van Máxima zoveel mogelijk onder de aandacht van de media en de publieke opinie te brengen. Máxima Acuña heeft beroep aangetekend. Haar zaak zal nu voorkomen in de rechtbank van Cajamarca. We hopen dat het recht zal zegevieren.

Felien De Smedt, 11.11.11-Zuidkantoor Peru,  18 september 2014

Deel dit artikel