Het begin van een vruchtbare samenwerking tussen Congo en Peru

Open mijn in Congo

Zowel Peru als Congo staan in de top 10 van belangrijkste landen voor mijnexploitatie. In beide landen moet de bevolking hier zware gevolgen van dragen. De lokale 11.11.11-kantoren van Lima en Kinshasa dachten dat Peruanen en Congolezen wel veel van elkaar konden leren, en organiseerden een uitwisseling tussen onze partnerorganisaties CooperAcción en IBGDH.

José de Echave, Peruaan en vicedirecteur van CooperAcción, trok voor de gelegenheid naar de Congolese steden Kolwezi en Lubumbashi. Zijn organisatie helpt lokale gemeenschappen om sociale conflicten over mijnontginning op te lossen. Ze vraagt respect voor de rechten van de oorspronkelijke bewoners en wil dat de  de bevolking inspraak heeft als nieuwe mijnprojecten ontwikkeld worden. Ook het ecologische aspect is erg belangrijk. In Congo, daarentegen, ligt de focus vooral op financiële transparantie en een rechtvaardige verdeling van de winsten uit mijnbouw.

Het doet deugd om te beseffen dat we niet alleen zijn

Het hoofddoel van de ontmoeting was een eerste kennismaking, om ervaringen uit te wisselen en zich op elkanders werk te inspireren. José bezocht Congolese mijnbouwsites en inwoners van getroffen dorpen. Hij nam ook deel aan workshops met vele lokale middenveldorganisaties.

In Kolwezi werd hij ontvangen bij 11.11.11-partner IBGDH. Directeur Donat Kambola vond het bezoek van zijn Peruaanse collega uiterst verrijkend: “Het doet deugd om te beseffen dat we niet alleen zijn in onze strijd tegen onrechtvaardigheid. Zoals de Peruanen moeten ook wij de ecologische gevolgen van mijnbouw aanklagen, niet alleen de economische.”

Ik vond het interessant te horen hoe onze Congolese collega's erin geslaagd zijn om onlangs een hervorming van de Code Minier door te drukken

Ook José was onder de indruk: “Ik vond het interessant te horen hoe onze Congolese collega’s erin geslaagd zijn om onlangs een hervorming van de Code Minier, de regelgeving voor mijnbouw, door te  drukken. Zowel de overheid, mijnbedrijven en civiele maatschappij waren erbij betrokken, maar de civiele maatschappij heeft heel wat van haar punten erin kunnen laten opnemen. Politieke beleidsbeïnvloeding is één van de voornaamste strategieën van de bevolking in Peru om haar rechten rond mijnontginning te laten erkennen. Dit is vaak een moeilijk proces. De hervorming van de Code Minier is een mooi en inspirerend voorbeeld van hoe het toch mogelijk kan zijn.”

Nog niet voorbij

Beide partners waren het er over eens dat de uitwisseling erg interessant en leerrijk was. Oorspronkelijk was het plan om het bij deze ene uitwisseling te houden. In de loop van de week werd echter snel duidelijk dat dit bezoek eerder het begin van een nieuwe samenwerking was. De partners aan beide kanten van de oceaan zullen contact houden en uitzoeken hoe deze uitwisseling verder vruchten kan afwerpen. 11.11.11 zal hen daarbij met veel enthousiasme steunen.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels