'Het hele opzet lijkt losgekoppeld te zijn van wat er zich daarbuiten afspeelt'

Het heeft wel wat onwezenlijks zo'n COP. De peruaanse regering heeft een zeer mooie 'venue' uit de grond gestampt, met grote en kleine vergaderzalen, tentoonstellingen, cafetaria, werkruimtes met computers enz. Duizenden personen vanuit alle hoeken van de hele wereld komen dagelijks toegestroomd, in de speciaal ingelegde bussen met airco. Om dan rond te lopen, te vergaderen, te onderhandelen en te schrijven over emissies, klimaatfonds, bosbescherming, adaptatie, mitigatie en consoorten.

tala ilegal

Het maakt allemaal een erg 'cleane' indruk, zélfs de schaarse acties die organisaties van de civiele maatschappij binnen de muren van het officiële evenement mogen opzetten. Zelfs de inhoud van het hele opzet lijkt losgekoppeld te zijn van wat er zich daarbuiten afspeelt.

COP venue
Terwijl besproken wordt hoe het Amazonewoud beschermd kan worden, neemt de petroleumexploitatie in datzelfde woud in ijltempo toe, worden er wegen in aangelegd en rivieren onderbroken voor enorme dammen.

Terwijl op de COP besproken wordt hoe het Amazonewoud beschermd kan worden, neemt de petroleumexploitatie in datzelfde woud in ijltempo toe. Wegen worden aangelegd. De rivieren worden onderbroken door enorme dammen die voor energie moeten zorgen. Als de gemeenschappen die al eeuwen lang het woud beschermd hebben, deze aanslag op hun territorium in vraag stellen, worden ze daarvoor vervolgd. Diezelfde bewoners vragen al jaren tevergeeefs aan de regering om dringend maatregelen te nemen tegen de illegale houtkap. De hoge goudprijzen hebben een hevige aanval van goudkoorts veroorzaakt, met desastreuze gevolgen voor grote stukken Amazone-gebied.

Bewoners van een ander deel van Peru, van het Andesgeberte, slaan alarm over de aantasting van de waterbronnen. Niet alleen trekt de eeuwige sneeuw op de gletsjers zich zichtbaar terug, maar worden alsmaar meer en grotere mijnbouwprojecten goedgekeurd. Ook daar speelt de peruaanse overheid het spel helemaal mee met de grote transnationale bedrijven, zonder zich veel te bekommeren over de aanslag op de natuur. De boerengemeenschappen zijn alweer de dupe, zeker als ze durven opperen dat ze liever aan landbouw zouden blijven doen.

Dit 'leven zoals het is' lijkt niet eens deel uit te maken van de gesprekken op de COP20. Daarom organiseren jongeren, milieu-activisten, boeren, vrouwen, inheemse gemeenschappen en vakbonden een parallelle top. De 'Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático' start op maandag, en mondt uit in een grote manifestatie op woensdag.

Freya Rondelez
Lima, 5 december 2014


Meer informatie:

Deel dit artikel