Het Israëlisch leger sluit het Nidal Center in Jeruzalem

Op 15 juli hield het Israëlisch leger een razzia in het Nidal Center in de oude stad van Jeruzalem. Nidal Center is een uniek jongerencentrum in Jeruzalem. Het is een medisch centrum, ontmoetingsplaats, cultureel centrum en vormingsinstelling voor de Palestijnse inwoners. Nidal Center is de vestiging van de Health Work Committees (HWC) in de oude stad van Jeruzalem. Die organisatie is al lang een partner van intal. De teams van het centrum staan in voor de vaccinatie van duizenden kinderen in de Palestijnse scholen van de stad.

Op 15 juli hield het Israëlisch bezettingsleger een razzia in het Nidal Center. Alle personeelsleden werden weggestuurd en de poort werd verzegeld. Naar verluidt beval een zekere generaal Doodi Cohen de sluiting van het centrum tot 11 augustus 2009.

Volgens het Israëlisch leger werd het centrum gesloten op basis van een antiterrorisme wet uit 1948 omdat het een bedreiging vormt voor de veiligheid van Israël. Generaal Doodi Cohen besloot zijn communiqué met de mededeling dat hij overwoog “om een nieuw militair bevel uit te vaardigen en de sluiting van het centrum te bevelen gedurende een jaar.”

Het spreekt voor zich dat het Nidal Center geen terroristische organisatie is. Een bedreiging? In zekere zin wel. Een bedreiging voor de politiek van Israël om de stad te 'judaïseren' en de Palestijnse bevolking te marginaliseren in de onwetendheid, armoede en totaal gebrek aan burgerrechten.

Door het wijkcentrum te sluiten en verschillende Palestijnse organisaties en ngo's in Jeruzalem aan te vallen, wil de Israëlische bezetter alle vormen van verzet versmachten tegen de bezetting en tegen de kolonisatie van de Palestijnse hoofdstad sinds 1967.

Intal steunt het werk van HWC in Jeruzalem al negen jaar en doet al het mogelijke, in coördinatie met HWC en andere Europese partners, om ervoor te zorgen dat het Nidal Center zo vlug mogelijk terug de deuren kan openen en het werk onder de bevolking kan verderzetten.

Het communiqué van HWC (in het Engels) kan je hieronder downloaden.

Deel dit artikel