Het Palestijnse VN-initiatief: een mogelijke weg naar waardigheid

De VN-Veiligheidsraad buigt zich vanaf deze week over de vraag van Mahmoed Abbas om Palestina als een staat te erkennen en het lidmaatschap van te VN toe te kennen. Dit is een manier om meer gelijkheid te creëren bij de onderhandelingen die twintig jaar gelden startten en eind 2010 vastliepen. Deze onderhandelingen vonden plaats tegen de achtergrond van voortdurende schendingen van het internationaal recht. Die schendingen ondermijnen de tweestatenoplossing.

De Verenigde Staten verklaarden dat ze hun veto zullen stellen in de Veiligheidsraad tegen het Palestijnse lidmaatschap. Internationale erkenning van Palestina en de upgrade naar de status als waarnemende staat kan echter bekomen worden in de Algemene Vergadering. Het initiatief in de VN kan echter de bezetting van de Palestijnse gebieden niet beëindigen. Het kan de Palestijnen wel meer diplomatieke en juridische middelen aanreiken om op te treden tegen schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten en om hun essentiële belangen voor ontwikkeling veilig te stellen.

De EU erkent het Palestijnse recht op een staat al meer dan dertig jaar en geeft ook aanzienlijke steun om die staat op te bouwen. Het standpunt van meerdere Europese lidstaten bij een eventuele stemming in de VN is echter niet duidelijk. Het is echter zonneklaar dat het isoleren van de Palestijnse rechten in de context van de Arabische lente de geloofwaardigheid van de Europese steun voor democratisering in de regio zal ondermijnen.

CIDSE beschouwt het VN-initiatief als een keerpunt in de context van de Europese hulp aan Palestijnse staatsopbouw en ontwikkeling. Die kan enkel succesvol zijn indien de Palestijnse onafhankelijkheid effectief vorm krijgt, op internationaal vlak en op het terrein. De Palestijnse rechten, waardigheid en ontwikkeling worden echter ondermijnd door schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, zoals de blokkade van Gaza, nederzettingen, vernielingen en beperkingen van bewegingsvrijheid. Een ander obstakel is de interne verdeeldheid. Die verlamt de Palestijnse democratie en schendt de rechten van de bevolking.

De EU kan bijdragen tot de tweestatenoplossing en ontwikkeling door gelijke Palestijnse deelname op internationaal vlak mogelijk te maken, op te roepen tot respect voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten en zich ervan te verzekeren dat haar hulp daadwerkelijk bijdraagt tot Palestijnse ontwikkeling op het terrein.

  • Meer informatie: CIDSE rapport 'With or Without a State', www.cidse.org
Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel