Het recht om tot een boycot van Israël op te roepen in vraag gesteld?

Sinds een paar weken hebben militanten van de Coördinatie voor de Boycot van Israël (COBI) een flyer-campagne gelanceerd waarin opgeroepen wordt om, ter gelegenheid van de Ramadanmaand, geen Israëlische dadels te kopen. Hun actie wordt niet door iedereen geapprecieerd.

De campagne draait goed, de militanten staan op de markten van de hoofdstad en discuteren met de voorbijgangers zonder ook maar ergens de openbare orde te vertoren. Maar de politie heeft hen al verschillende keren gevraagd om te stoppen, met het argument dat ze geen toelating hebben.

Hoewel een toelating niet nodig is heeft de COBI stappen ondernomen bij de gemeentelijke autoriteiten om deze te verkrijgen. Zonder hun beslissing te verrechtvaardigen hebben de gemeenten Schaarbeek, Sint-Gilles en Anderlecht de toestemming geweigerd. Volgens sommigen om zo "problemen te vermijden ", terwijl de tot nu toe ondernomen acties geen enkel probleem veroorzaakt hadden.

Molenbeek heeft toelating gegeven. Maar desondanks zijn op de morgen van donderdag 13 augustus de mensen die flyers uitdeelden op de markt – kalmer kon het niet – gecontroleerd door de politie. Sommigen zijn zelfs twee keer gecontroleerd door verschillende politiemannen. De ordediensten hebben hen uitgelegd dat zij "een rapport moesten maken".

Intal, dat aan die campagne meedoet met andere organisaties, is geschokt door die houding van de gemeentelijke autoriteiten en vraagt zich af vanuit welk recht zij vreedzame burgeracties verbieden.

Wij herinneren aan het artikel 10 van de Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens dat voorziet dat " Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen."

Intal hoopt dat dit verbod snel zal opgeheven worden en dat zo het democratische debat kan verder gaan.

Wij nodigen U uit deze campagne te steunen en schriftelijk uw afkeuring te tonen tegenover de gemeentelijke autoriteiten van Sint-Gillis, Schaarbeek en Anderlecht.


Deel dit artikel