Het werk van de verdedigers der mensenrechten in Honduras moet gevrijwaard worden

Van 18 tot 24 juli onderzoekt een Internationale missie, o.m. met deelname van CIFCA, de mensenrechten in Honduras. Voor Belgie neemt o.a. Ellen Verreyt van Wereldsolidariteit deel aan de delegatie. Dagelijks brengen zij verslag uit.

Het werk van de verdedigers der mensenrechten in Honduras moet gevrijwaard worden en onmiddellijke bijstand van het Rode Kruis is nodig
Internationale missie voor de mensenrechten Honduras
Persbericht nr. 6 - Tegucigalpa 27 juli, 2009

Sinds afgelopen vrijdag 24 juli heerst er een gespannen situatie in het plaatsje Las Manos, op de grens tussen Honduras en Nicaragua, waar ernstige schendingen van de mensenrechten worden gepleegd door het Hondurese leger en politie, in een poging om de massale toestroom van mensen te verhinderen, die de terugkeer eisen van de grondwettelijke president Manuel Zelaya. Bovendien hindert en belemmert de de facto regering van Honduras het werk van verdedigers van de mensenrechten.

Op 24 juli probeerden duizenden mensen Las Manos te bereiken, terwijl de de facto regering militairen en politie mobiliseerde naar het gebied, waar achttien wegblokkades werden opgezet de aanhangers van president Zelaya te intimideren.

Opmerkelijk is dat tijdens het uitgaansverbod, dat ingesteld werd vanaf 12 uur op 24 juli en dat van kracht bleef gedurende het hele weekend, honderden mensen gearresteerd werden. Hoewel ze enkele uren later werden vrijgelaten, zijn deze arrestaties hoe dan ook willekeurig. Bovendien, lokale mensenrechtenorganisaties hebben gemeld dat ongeveer tweeduizend mensen vast zitten tussen militaire controleposten, zonder zich te kunnen verplaatsen en zonder dat ze kunnen beschikken over voedsel, medicijnen en minimale voorzieningen ( zoals water en sanitair).

Gezien dit scenario, hebben organisaties van verdedigers der mensenrechten in Honduras –zoals het Comité van Familieleden van Verdwenen Gedetineerden in Honduras (COFADEH), het Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Mensenrechten (CIPRODEH), het Centrum voor preventie, behandeling en rehabilitatie van slachtoffers van martelingen en hun gezinnen (CPTRT) en de Internationale Missie voor de Mensenrechten in Honduras – tevergeefs geprobeerd om in de bewuste zone te geraken om zo in de detentiecentra de redenen na te kunnen gaan voor de vrijheidsberoving, te controleren wat de voorwaarden zijn waaronder deze personen worden vastgehouden, alsook om hun vrijlating te bekomen, maar daarnaast ook om voedsel en andere humanitaire hulp aan deze aangehouden mensen te bezorgen. Echter, het leger voorkwam dat legitieme werk. In zulke gevallen wordt een onmiddellijk ingrijpen gevraagd door het Internationale Rode Kruis, om humanitaire hulp te bieden aan mensen in getroffen gebieden.

De Internationale Missie voor de Mensenrechten in Honduras heeft informatie verkregen via de mensenrechtenorganisaties over mensen die worden vastgehouden in de omgeving van El Paraiso en waarbij het beroep op de regels inzake lijfsbehoud (‘habeas corpus’) niet werd behandeld met de snelheid die in deze gevallen vereist is. De gerechtsfunctionaris arriveerde maar aan de politiepost wanneer de gevangenen reeds bevrijd werden door de mensen zelf. De Missie klaagt nogmaals het ontbreken van garanties door de de facto regering aan inzake de toegang tot het gerecht en veroordeelt de instellingen, die slechts gedeeltelijk, traag en grotendeels ineffectief optreden.

In deze omstandigheden is het van vitaal belang dat het werk van de mensenrechtenorganisaties in Honduras wordt gerespecteerd en gegarandeerd door de de facto regering. Zoals de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in haar verslag over de situatie van mensenrechtenverdedigers in de Americas (2006)het stelt : "de uitoefening van de bescherming en bevordering der mensenrechten is een legitieme actie en bij het uitvoeren van dergelijke acties zijn de verdedigers der mensenrechten niet tegen de staatsinstellingen, maar versterken zij integendeel de rechtsstaat en dragen zij bij tot meer rechten en waarborgen voor alle mensen".

De acties van leger en politie op 24, 25 en 26 juli en de spanning die veroorzaakt wordt door de extreme militarisering van de grens, belemmeren de verdediging van de mensenrechten in Honduras en zijn in strijd met de principes uiteengezet in de Verklaring over de rechten van de mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 9 december 1998 en met de aanbevelingen van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten in het eerder genoemde rapport.

Tot slot merken wij op dat de actie van de de facto regering, die gericht is op vervolging van mensen die achter president Zelaya staan, een misdaad van politieke vervolging zijn, die bekend is bij het Internationaal Strafhof. De Internationale Missie voor de Mensenrechten in Honduras doet dan ook een heftige oproep aan de procureur-generaal van het Internationaal Strafhof om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om verdere schendingen van de mensenrechten in Honduras te helpen voorkomen.


Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken)

Bijkomende informatie over de Internationale mensenrechtenmissie in Honduras.

De missie bestaat uit 15 personen die werkzaam zijn binnen de volgende organisaties en netwerken:

Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken).

De missie startte op 18 juli en duurt tot 24 juli. De hoofddoelstelling van de missie is de verificatie van de situatie van de mensenrechten na de staatsgreep die de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya verdreef en vervolgens een de facto regime installeerde.

Gedurende deze week zullen de deelnemers aan deze missie vergaderingen hebben met mensenrechtenorganisaties , sociale bewegingen, internationale gemeenschap, en (alternatieve /resistente) persorganen . Ook zal zij zich verplaatsen naar verschillende regio’s in het land. De hoofdbelangrijkste aanbevelingen en bevindingen zullen kenbaar gemaakt worden op het einde van het bezoek in een persconferentie ( één in Tegucigalpa, El Salvador en Mexico D.F.) , er zal vervolgens ook een volledig rapport gepresenteerd worden aan de verschillende internationale organisaties en het bredere publiek.

Contactpersonen:
Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706
Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245
Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Lees ook de andere persberichten van deze missie :

Deel dit artikel