Hoop in Colombia: de vredesonderhandelingen vorderen


Het nieuws stond op alle voorpagina's van de kranten in Bogota. Zondag 26 mei 2013 kondigden vertegenwoordigers van de FARC en de Colombiaanse regering in Havana aan dat ze een akkoord hadden over het eerste onderwerp van de onderhandelingen: land. Het is al meer dan 30 jaar geleden dat er een akkoord tussen de twee partijen werd getekend.
 

Naar een nieuwe realiteit op het platteland : een globale landhervorming

Voor ons in Belgi├ź is het belang van een dergelijk akkoord over land (landbouw en landgebruik) moeilijk te begrijpen. Maar in Colombia werd nooit een landhervorming doorgevoerd. De verdeling van het grondbezit is een van de meest ongelijke in de wereld (0,4 % van de eigenaars bezit 61,2 % van de gronden). Dat leidt onvermijdelijk tot een ongelijke verdeling van de rijkdom: miljoenen boeren werken voor enkele grootgrondbezitters en dat voor een aalmoes. De grote ongelijkheid op het vlak van de landbouw lag aan de oorsprong van het ontstaan van de FARC in de zestiger jaren. Hun voornaamste bestaansreden is sindsdien nooit veranderd: tot een rechtvaardige grondverdeling komen.

Zowel de regering, die door de grootgrondbezitters is omgekocht, als de FARC, die ontstaan is uit de uitgebuite boerenbevolking, hebben water bij hun wijn moeten doen. Zo spreekt men in het akkoord niet van een landhervorming in de strikte zin van het woord, maar van "zo te handelen dat het grootste deel van de bevolking zonder of met onvoldoende land, toegang krijgt tot land" (3).

Het hoofd van de regeringsdelegatie, Humberto de la Calle, verklaarde dat "de kleine boer de hoeksteen van het akkoord vormt", maar voegde er direct aan toe dat het geheel van de getroffen maatregelen "geen impact zullen hebben op het priv├ębezit". 

Lees verder op Intal.be...


BRON: Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel