Hypocrisie zonder grenzen: Gildan versus zijn imago


Delokalisering, of het verhuizen van bedrijven naar ‘landen met een lage loonkost’, het is geen louter Europees probleem. Dat illustreert het verhaal van Gildan, een Canadees textielbedrijf met een vestiging in Honduras. Na een onafhankelijk onderzoek kwamen daar grove schendingen van de arbeidsrechten aan het licht. Onder meer de vakbond FITH, partner van FOS, heeft de kat de bel aangebonden. Nu wil Gildan plots om ‘economische redenen’ verhuizen naar Haïti en Nicaragua, landen met nóg lagere lonen. Pittig detail: het kledingmerk komt – voorlopig nog – zeer graag met haar Fair Labor Label naar buiten… Net als hier doen de Hondurese vakbonden hun uiterste best, maar kunnen ze veel meer bereiken als ze steun uit alle hoeken van de wereld krijgen.

maquila Honduras


Toekomst en Vooruitgang!

1800 arbeid(st)ers komen op straat te staan als Gildan doorgaat met de sluiting van haar ‘maquila’ in de industriezone ‘El Porvenir’ (De Toekomst), gelegen in El Progreso (De Vooruitgang). Die namen klinken ironisch, maar wat aan de dreigende sluiting vooraf gaat, klinkt bijzonder onrustwekkend. Tot twee maal toe werden in dit bedrijf arbeid(st)ers, die zich in een vakbond wilden organiseren, ontslagen. En dat voor een bedrijf dat graag uitpakt met haar Fair Labor label, dat haar respect voor de arbeidscode van de Fair Labor Association (FLA) moet garanderen.

Een ware waslijst

Schending van de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, verplicht maar niet betaald overwerk, seksuele aanranding, slechte hygiënische en veiligheidsomstandigheden, chantagepraktijken, illegaal ontslag en het niet uitbetalen van ontslagpremies... er is een ware waslijst van klachten. In december vorig jaar dienden drie organisaties daarom klacht in. Het ging om het Maquilasolidariteitsnetwerk (MSN), het Canadees Arbeidscongres en de vakbond FITH, partner van FOS.

Hun klachten werden gericht tot twee onafhankelijke, Noord-Amerikaanse controle-instanties: de FLA, die Gildan haar label had toegekend, en WRC (Workers Rights Consortium). Gildan verklaarde zich bereid mee te werken aan het onderzoek van FLA in haar El Progreso-filiaal, de bevindingen te aanvaarden én actief mee te werken aan oplossingen. WRC, dat onafhankelijk wilde werken, kreeg geen toegang tot de fabriek. Niet voor alle klachten werd afdoend bewijsmateriaal gevonden, maar beide onderzoeken tonen toch veelvuldige schendingen van de arbeidsrechten aan.

Gesloten wegens onderzoek

Op 12 juli, tijdens een vergadering met FLA en WRC waarbij oplossingen worden besproken voor de door het onderzoek aangetoonde schendingen, kondigt Gildan onverwacht de sluiting van de fabriek in El Progreso aan. De sluiting zou ingaan op 30 september. Gildan laat ook weten dat de beslissing economische redenen heeft, en geen enkel verband houdt met het onderzoek, noch met de schendingen van de basisrechten van de Hondurese arbeid(st)ers, die het onderzoek aan het licht bracht. De productie wordt overgebracht naar Haïti en Nicaragua – de twee enige landen in Latijns-Amerika met een nóg lager inkomen per hoofd dan Honduras.

Opnieuw open wegens druk?

De betrokken organisaties zetten hun acties naar een hogere versnelling, en dat lokt reactie uit. Eind juli antwoordt het bedrijf in een officiële brief op de onderzoeksuitslagen van FLA en WRC. Ontevreden met dit antwoord en bezorgd om de eigen geloofwaardigheid, besluit FLA tot 90 dagen ‘speciale lidmaatschapsherziening’ voor de Canadese fabrikant. MSN zet samen met lokale partners en de gedupeerde arbei(st)ers een campagne op om de sluiting van het bedrijf tegen te gaan en het respect voor alle arbeidsrechten te eisen.

De lokale organisaties kunnen een transnational als Gildan niet in hun eentje de baas. Veel hangt af van de publieke druk – uit Noord-Amerika en Europa – die op de onderneming wordt uitgeoefend. Voor Gildan is de inzet immers zeer hoog, ook bij ons. Het bedrijf werkt sinds kort aan een uitbreiding van haar afzetmarkt in Europa. Sedert januari heeft Gildan ook in België (Meer) een groot distributiecentrum. Twee Belgische klanten (WIC uit Deinze en Pyromedia uit Kortrijk) van Gildan hebben al beloofd om hun ongenoegen te uiten.

Aan het werk

Iedereen kan Gildan de druk laten voelen, en zo het bedrijf raken in wat ze blijkbaar het kostbaarst vinden: hun imago. Laat daarom weten aan Gildan dat u op de hoogte bent van hun wanpraktijken. Als zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk landen zeggen dat ze willen dat het bedrijf op de beslissing terugkomt, en werk maakt van de arbeidsrechten, dan kunnen we het verschil maken!

Steun de campagne: klik hier
 

ABVV-Scheldeland, ABVV-West-Vlaanderen en ABVV-Vlaams-Brabant, ABVV- Federaal en de Schone Kleren Campagne ondernamen samen met FOS reeds verschillende initiatieven om hun solidariteit met vakbonden van de Zuid-Amerikaanse ‘maquilas’ in de praktijk te brengen. FOS hoopt dat ook de volgende oproep de nodige weerklank zal krijgen…

Meer info: 
www.schonekleren.be, www.fairlabor.org, www.workersrights.org, www.gildan.com
www.maquilasolidarity.org

Deel dit artikel