Instroom uit Servië en Macedonië gevolg van aanslepende opvangcrisis

Het is duidelijk dat het disfunctioneren van het opvangsysteem veel aankomende Macedoniërs en Serviërs inspireert om voor België te kiezen. De hotels, de maaltijdcheques en de financiële steun voor sommigen hebben een aanzuigend effect. Eenmaal aangekomen in ons land merken deze nieuwkomers dat de realiteit anders blijkt uit te draaien.

De regering creëert graag de illusie dat de opvangcrisis opgelost is. Niets is minder waar. Nog steeds zitten een duizendtal asielzoekers in erbarmelijke omstandigheden op hotel en zwerven dakloze asielzoekers rond op zoek naar een OCMW dat hen wil helpen. Het creëren van nieuwe plaatsen gaat te traag. Bij dagen met een hogere asielinstroom dreigen altijd asielzoekers zonder opvang te worden gezet , ook asielzoekers afkomstig uit duidelijke risicogebieden. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt dat er nog een bijkomende inspanning wordt gepland om nieuwe plaatsen aan te boren.

Vluchtelingenwerk roept de asielinstanties op om de aanvragen van Macedoniërs en Serviërs met de nodige zorg te behandelen. Hoewel er op eerste zicht geen sprake lijkt te zijn van grote spanningen tussen etnische Albanezen en andere groepen in Servië en Macedonië, zijn er in een niet zo ver verleden toch incidenten geweest in Servië in de Presevo-vallei en is er in Macedonië sprake van een stijgende etnische spanning.

Deel dit artikel