Intal veroordeelt Belgische deelname aan NAVO-flitsmacht in Oost-Europa

België laat zich, in de nasleep van de NAVO-top in Wales van 4 en 5 september 2014, van zijn meest militaristische kant zien. Ons land zal niet minder dan 1400 soldaten leveren aan twee nieuwe NAVO-interventiemachten: de NATO Response Force (NRF) en de 'flitsmacht' voor Oost-Europa die in Wales het licht zag.


Deze Belgische beslissing is gevaarlijk, ondemocratisch en anti-sociaal. België zou in deze tijden van economische crisis en internationale spanningen resoluut de kaart van de vredesdiplomatie moeten trekken.

Gevaarlijk

De NATO Response Force en de gesofisticeerde flitsmacht – de Very High Readiness Joint Task Force die vanaf 2015 binnen de 48 u moet kunnen toeslaan - zijn bedoeld om als een zwaard van Damocles boven het hoofd te hangen van alle landen die het zouden wagen om een koers te varen die de grote NAVO-landen, de VS op kop, niet zint. Hun oprichting alleen al, door de dreiging die ervan uitgaat, is een daad van agressie die de spanningen in Oost-Europa en met name met Rusland enkel kan doen toenemen, in plaats van deze te ontmijnen.

Intal veroordeelt de installatie van deze interventiemachten, die een nieuwe wapenwedloop dreigt te veroorzaken.

De verkoopstruc van dienst is de dreiging die zou uitgaan van boeman Rusland. Intal verwerpt deze voorstelling van zaken, en herinnert eraan dat de NAVO al 65 jaar alles doet om eerst de toemalige Sovjet-Unie en nu Rusland militair te omsingelen, een proces dat in een stroomversnelling raakte na het einde van de Koude Oorlog. Gestaag rukt de NAVO op naar de Russische grenzen, onderweg markten en grondstoffen inpikkend (want dat is de ware inzet). De inmenging in Oekraïne en de huidige crisis met Rusland daarover moeten in dat licht gezien worden.

Wie bedreigt wie? Intal roept iedereen op om waakzaam te zijn voor de oorlogspropaganda die deze dure beslissing begeleidt.

Ondemocratisch

Intal herinnert eraan dat oorlog geen 'lopende zaak' is. Het is onaanvaardbaar dat deze beslissing nog snel snel - en stoemmelings - wordt genomen voor er een nieuwe regering is, en zonder parlementair debat.

Anti-sociaal

Deze gevaarlijke militaire opbouw, die ten dienste staat van de honger naar markten en grondstoffen van een handvol grote bedrijven, kost handenvol geld. De rekening wordt gepresenteerd aan de belastingbetaler.

We zien door drastische besparingen in zowat alle sectoren ons land stilletjes in een sociaal kerkhof veranderen. Vandaag blijkt waarvoor dat 'bespaarde' geld uit onderwijs, cultuur en sociale zaken volgens de NAVO en de Belgische regering moet dienen...BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel