Intal veroordeelt het Israëlische bombardement op Syrie

Op zondagmorgen 5 mei 2013 voerde Israël raketaanvallen uit op het Jamraya Onderzoekscentrum en andere militaire doelwitten in Damascus, Syrië.

Intal veroordeelt deze aanvallen, die onder geen beding gezien kunnen worden als "zelfverdediging". Integendeel, Israël is een agressieve staat en de bezetter van Palestina en van delen van de Syrische Golanhoogte.

 


 

Het is onbegrijpelijk dat zo een ernstige en eenzijdige inbreuk op een essentieel principe van het internationaal recht - met name de soevereiniteit en territoriale integriteit van een staat - door het westerse deel van de "internationale gemeenschap", de Verenigde Staten voorop, oogluikend wordt toegestaan. Maar we weten uit vroegere agressies van Israël (Gaza, Libanon,...) dat die zelden tot ernstig protest in de Westerse hoofdsteden leiden.

      Intal roept al langer op tot een militair embargo tegen Israël, dat Palestina bezet en vijandige daden blijft stellen tegen Libanon en Syrië, waarmee het de veiligheid in het Midden-Oosten in gevaar brengt. We willen opnieuw de noodzaak van zo'n embargo benadrukken.
BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel