8 maart: Internationale Vrouwendag

Wat 11.11.11 doet voor (en door) vrouwen

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag. Anno 2019 is er nog heel wat werk aan de winkel om wereldwijd gendergelijkheid na te streven – en vandaag meer bepaald gelijke rechten voor vrouwen – maar er is ook al heel wat gerealiseerd.

Hieronder schetsen we enkele recente resultaten van onze partners en tonen we een greep uit onze internationale samenwerking voor gelijke rechten voor vrouwen.

Sterke koffie verbouwd door sterke vrouwen

Trias ontwikkelde een toolbox waar koffiecoöperatieven mee aan de slag kunnen om aan gendergelijkheid te werken

In Centraal-Amerika komen vrouwen meer en meer op de voorgrond in de koffieproductie, doordat mannen en jongeren er vaker migreren van het platteland naar de stad of het buitenland.

Dat betekent helaas niet dat de vrouwen meer kansen krijgen in het gezin en in de koffiesector. Integendeel, ze bekleden er vaak een ondergeschikte positie. Zo staan de landbouwpercelen meestal op naam van de echtgenoot, waardoor het voor hen niet evident is om aan leningen, marktinformatie of andere productiemiddelen te komen.

11.11.11-lid Trias ontwikkelde daarom een toolbox waar koffiecoöperatieven mee aan de slag kunnen om aan gendergelijkheid te werken.

"Als vrouwen gelijke kansen krijgen, versterkt hun zelfbeeld en bestaanszekerheid", luidt het bij Trias. "Dat is een heuse stap vooruit in de bestrijding van plattelandsarmoede. Bovendien komt het de koffieketen zelf ten goede."

In El Salvador hebben de coöperatieven dit traject al succesvol doorlopen. Trias start het project nu op in Guatemala en de Filipijnen. En later hopelijk ook in Afrika.

Meer vrouwen aan de macht in Bolivia

Woordvoerdsters van boerinnenorganisatie trainen hun communicatievaardigheden om een politieke boodschap op een overtuigende manier over te brengen

Vijftien leidsters van verschillende dorpen in Bolivia volgden een workshop communicatie van 11.11.11-lid Solidagro.

Als woordvoersters binnen hun boerenorganisatie willen ze hun vaardigheden verbeteren om een betere en overtuigendere boodschap mee te geven aan de autoriteiten. Zo willen ze in de eerste plaats drinkbaar water vragen. Want dat hebben vele dorpen niet en de kinderen worden er ziek.

Solidagro organiseert deze training samen met haar Zuid-Amerikaanse partners. De organisatie hoopt dat er zo meer Boliviaanse vrouwen opstaan om deel te nemen aan beleidsbeïnvloeding.

Meer onafhankelijkheid voor Masai-vrouwen in Tanzania

Dankzij spaaracties staan de Masai-vrouwen op eigen benen en brengen ze verandering teweeg in de maatschappij

In Noord-Tanzania versterkt en breidt Trias dan weer haar gemeenschapsbanken verder uit. Die banken verhogen de emancipatie van de vrouwen in de sterk patriarchale Masai-maatschappij.

Concreet kunnen de Masai-vrouwen er zich aansluiten bij een vrouwenspaargroep: ze lenen microkredieten en krijgen een eenvoudige opleiding om een eigen zaak te runnen. Zo zijn de vrouwen niet enkel meer bezig met hun vee en starten ze een winkeltje of andere activiteit in eigen dorp.

Dankzij deze spaaracties staan de Masai-vrouwen op eigen benen en brengen ze verandering teweeg in de maatschappij.

Internationale samenwerking voor gelijke rechten voor vrouwen

De National Rural Women Coalition versterkt de lokale vrouwengroepen in de Filipijnen

In de Filipijnen werkt 11.11.11 samen met PKKK, de National Rural Women Coalition, die opkomt voor vrouwen en hen bijstaat. PKKK brengt specifieke problemen of tekortkomingen in kaart en legt ze voor aan de beleidsmakers, zowel op lokaal als op nationaal niveau. De organisatie versterkt de lokale vrouwengroepen door hen te verbinden en door nieuwe samenwerkingen te stimuleren.

Solidaritas Perempuan verenigt Indonesische vrouwengroepen die ingaan tegen conservatieve moslims die de klok willen terugdraaien op het vlak van gendergelijkheid

In Indonesië werken we dan weer samen met Solidaritas Perempuan ('Solidair Met Vrouwen'), dat Indonesische vrouwengroepen verenigt die ingaan tegen conservatieve moslims die de klok willen terugdraaien op het vlak van gendergelijkheid.

Solidaritas Perempuan pleit dat vrouwen ook land mogen en kunnen bezitten en wil dat de impact van de klimaatverandering op vrouwen verkleint. De organisatie ondersteunt ook vrouwen die in het buitenland werken en vermijdt dat ze tijdens de uitvoering van hun job in de problemen geraken of uitgebuit worden.

Pro-Femmes Twese Hamwe ijvert voor een stabiele en vredevolle Rwandese samenleving, volledig vrij van genderdiscriminatie

Onze samenwerking in Rwanda bestaat uit een collectief van 57 organisaties, genaamd Pro-Femmes Twese Hamwe. Het collectief ijvert voor een stabiele en vredevolle Rwandese samenleving, volledig vrij van genderdiscriminatie. Pro-Femmes werkt rond thema's zoals onderwijs, geweld tegen vrouwen, politieke participatie en verkiezingen.

Concreet heeft Pro-Femmes een vormingsinstituut uitgebouwd dat vooral landelijke vrouwen de kans geeft om zich bij te scholen. Zo stoomt het hen klaar om deel te nemen aan verkiezingen en nadien mee te draaien op het politieke niveau. Maar het leert ook journalisten (mannen en vrouwen) hoe ze meer rekening kunnen houden met gender in hun verslaggeving.

Colectivo Casa  ondersteunt vrouwen in Bolivia wiens rechten in het gedrang komen door mijnbouw

Colectivo Casa is dan weer een netwerk van vrouwen in Bolivia dat vrouwen in het zuiden van het land ondersteunt om rechten op te eisen die door mijnbouw in het gedrang komen.

Ook de Peruaanse organisatie Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) is het vermelden waard: zij functioneert als de nationale koepel van mensenrechtenorganisaties en dé referentie in Peru voor mensenrechten, met internationale erkenning. De focus: mensenrechtenschendingen door mijnbouwconflicten en petroleumexploitatie.

Specifiek voor vrouwen plant de organisatie deze week elke dag activiteiten rond gelijke rechten voor vrouwen en sluit ze de week af door deel te nemen aan en op te roepen voor de globale vrouwenstaking op deze Internationale Vrouwendag.

Deel dit artikel