IPS: Ruim 800 miljoen mensen lijden honger

graan-kikkerperspectief
[Foto: © marfis75 - licenced under cc]

Het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt, is in de afgelopen tien jaar gedaald met 100 miljoen en met 200 miljoen sinds 1990-1992. Toch zijn er nog 805 miljoen mensen in de wereld die dagelijks honger hebben, blijkt uit de laatste schattingen van de Verenigde Naties (VN).Bij de presentatie van hun jaarlijkse gezamenlijke rapport gisteren (dinsdag) over voedselzekerheid in de wereld, stelden VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) dat het halen van de Millenniumdoelen alleen mogelijk is als de inspanningen vergroot worden. De MDG's, die volgend jaar aflopen, willen het aantal ondervoede mensen halveren ten opzichte van het niveau in 1990.

De drie VN-organisaties in Rome constateren dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, maar dat sommige regio's achterblijven: Afrika ten zuiden van de Sahara, waar meer dan één op de vier mensen chronisch ondervoed is, en Azië, waar de meeste mensen wonen die honger lijden (520 miljoen).

In Oceanië was procentueel gezien sprake van een bescheiden verbetering (12,3 procent nu tegenover 14 procent twee jaar geleden). Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied hebben de meeste vooruitgang geboekt op het gebied van voedselzekerheid. Momenteel hebben 63 ontwikkelingslanden hun MDG-doel gehaald en 6 liggen op schema om dit in 2015 te bereiken.

Complex probleem

Ertharin Cousin, directeur van het WFP, waarschuwde bij de presentatie van het rapport echter dat er niet te vroeg gejuicht moet worden. "We moeten nog steeds 805 miljoen mensen bereiken die niet genoeg eten hebben om gezond en productief te kunnen leven."

De VN-organisaties riepen op een "stimulerende omgeving" te creëren, omdat "voedselzekerheid en ondervoeding complexe problemen zijn die niet door één sector of partij alleen opgelost kunnen worden." Regeringen zouden nauw samen moeten werken met de private sector en burgerorganisaties.

Volgens het rapport moet de "stimulerende omgeving" gebaseerd zijn op een geïntegreerde aanpak met publieke en private investeringen om de landbouwproductiviteit, beschikbaarheid van land, technologie en markten te verhogen. Ook moeten er maatregelen komen om plattelandsontwikkeling in de armste gebieden te stimuleren en de meest kwetsbaren te beschermen, inclusief het versterken van hun veerkracht in conflictsituaties en bij natuurrampen.

Ebola

Cousin verwees in het bijzonder naar de huidige ebola-uitbraak in de West-Afrikaanse landen Sierra Leone, Liberia en Guinea. "Een medische noodsituatie zo we die niet eerder hebben meegemaakt en die dreigt uit te monden in een grote voedselcrisis."
In deze landen wordt als gevolg van de ebola-uitbraak niet geplant en geoogst volgens het gebruikelijke plan, terwijl de ziekte doorraast. "Dit kan snel uitlopen op een voedselcrisis die op korte termijn mogelijk 1,3 miljoen mensen kan raken."BRON:
IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel