IPS: Wereld gebuisd voor internationale samenwerking

 


De internationale samenwerking rond fundamentele globale uitdagingen verminderde in 2013. Dat zegt althans een nieuw rapport van de invloedrijke Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations (CFR).  


 

Vooral op het vlak van terrorisme, nucleaire non-proliferatie en wereldwijde financiën zijn de internationale inspanningen teleurstellend, zegt het rapport, dat door een jury van een vijftigtal experts werd opgesteld en landen met een scorekaart beoordeelt op hun inspanningen.

Als referentiepunt gebruikt het rapport de vorige editie, die voor de periode tussen 2008 en 2012 de vooruitgang onderzocht op zes cruciale grensoverschrijdende domeinen.

Ook de samenwerking rond klimaatverandering verbeterde niet ten opzichte van de vorige periode.
Op twee vlakken stelt de CFR wel beterschap vast: de preventie en behandeling van gewapende conflicten en het verbeteren van de wereldwijde gezondheid.

 

Gebrek aan leiderschap


"Ondanks een gestaag maar ongelijk globaal economisch herstel waren de multilaterale inspanningen om globale risico's en bedreigingen te verminderen eerder slappetjes", zegt het rapport. "Op nagenoeg elk domein bleek het gebrek aan reëel globaal leiderschap een groot struikelblok op weg naar meer effectieve internationale samenwerking."

"We zien een duidelijke trend", zegt Steward Patrick, directeur van het programma International Institutions and Global Governance (IIGG) van het CFR, dat het rapport publiceerde. "Overal ter wereld zijn leiders minder bereid om compromissen te sluiten en samen te werken binnen globale instellingen – zelfs wanneer ze gelijklopende belangen hebben."

"In 2013 leek het leiderschap van de VS af te nemen. De Amerikanen konden andere regeringen en internationale instellingen minder mobiliseren om iets te doen aan deze cruciale thema's", aldus Patrick. "De VS lijken hun interesse of capaciteit te verliezen om collectieve actie op gang te brengen rond transnationale dreigingen en om het algemene belang te promoten".

 

Goede en slechte leerlingen


Het rapport beoordeelt de inspanningen van verschillende landen door middel van een puntensysteem. Daarnaast identificeert het de goede en slechte leerlingen van de klas, en reikt het voor elke categorie 'gouden sterren' uit en prijzen voor 'sterkst verbeterde' leerlingen.

Op het vlak van klimaatverandering, bijvoorbeeld, vermeldt het rapport de Europese Unie en de eilandstaten uit het Stille Oceaangebied als de primussen van 2013. Die eer heeft de EU te danken aan haar pleidooi voor een sterke opvolger van het Kyoto-akkoord en haar engagement om in zeven jaar tijd 180 miljard euro te besteden aan klimaatprojecten in zowel de EU als ontwikkelingslanden.

De eilandstaten kregen erkenning voor hun Verklaring van Majuro betreffende leiderschap op klimaatgebied, die lidstaten verbindt tot een spoedige overgang naar een koolstofarme economie.BRON:IPS

Deel dit artikel