Israëlisch wetsvoorstel viseert mensenrechtenorganisaties

Broederlijk Delen is erg bezorgd over een voorstel tot aanpassing van de Israëlische wetgeving met betrekking tot verenigingen. Dit voorstel maakt deel uit van een nieuwe aanval op de Israëlische mensenrechtenorganisaties, waaronder verschillende partnerorganisaties van Broederlijk Delen.

De campagne om hen te delegitimeren kende een sterke opflakkering sinds de publicatie van het Goldstone-rapport door de VN-Mensenrechtenraad. Verschillende partnerorganisaties van Broederlijk Delen werkten mee aan dit rapport. Sindsdien werden al verscheidene pogingen ondernomen om de democratische ruimte van de Israëlische mensenrechtenorganisaties te beperken.

Afgelopen woensdag, 28 april, dienden 17 leden van de Knesset het voorstel tot aanpassing in, onder leiding van een lid van de Kadima-partij. Als de nieuwe wetgeving wordt goedgekeurd, verhindert zij de registratie van nieuwe niet-gouvernementele organisaties (ngo) en legitimeert ze de sluiting van bestaande organisaties ‘als er een redelijke basis is om te concluderen dat de organisatie informatie verschaft aan buitenlandse instanties of betrokken is bij rechtszaken in het buitenland tegen hoge Israëlische overheidsfunctionarissen en/of officieren in het Israëlische leger, met betrekking tot oorlogsmisdaden’.

‘Precies omdat de Israëlische overheid weigert om oorlogsmisdaden onpartijdig en onafhankelijk te laten onderzoeken door het binnenlandse juridische apparaat en in overeenstemming met het internationaal humanitair recht, moeten deze eventueel in het buitenland worden onderzocht, wil men straffeloosheid vermijden’, aldus de mensrechtenorganisatie Gisha (Legal Center for Freedom of Movement), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen die zich specialiseert in bewegingsvrijheid en zich de laatste tijd focust op de Gazastrook. ‘Dit wetsvoorstel, dat in essentie beoogt om informatie over een misdaad of een vermoeden van een misdaad te verdoezelen, druist in tegen internationale verdragen en tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.’

Het wetsvoorstel heeft bovendien tot doel de Israëlische democratische waarden en de instellingen die er de ruggengraat van uitmaken – het Hooggerechtshof, de vrije pers en mensenrechtenorganisaties – te ondermijnen. Broederlijk Delen ijvert al jaren voor een rechtvaardige oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict en is overtuigd dat alleen respect voor het internationaal recht tot een dergelijke oplossing kan leiden. Het is daarom van cruciaal belang voor Israël en voor de Palestijnen, dat onze partnerorganisaties die ijveren voor respect voor mensenrechten en het internationaal humanitair recht, hun taak ongehinderd kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie

Katelijne Suetens, regioverantwoordelijke Azië, Broederlijk Delen, gsm: 0478/31.75.49
Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen, gsm: 0476/33.02.21

Deel dit artikel