Kerkleiders roepen EU op tot bindende regels voor import mineralen

coltan mine in Rubaya 980x350
[foto: Coltan mijn in Noord-Kivu, DR Congo - via Monusco - wikimedia]

Terwijl het Europees Parlement het debat over de wetgeving rond  de verantwoorde toelevering van mineralen ("conflictmineralen") voorbereidt, roepen 70 katholieke bisschoppen over heel de wereld (onder wie vier Belgen) de EU op om de betreffende wetgeving consistent en juridisch bindend te maken, eerder dan te vertrouwen op de goodwill van de bedrijven.
Logo Broederlijk DelenEuropese burgers willen niet medeplichtig zijn aan de financiering van conflicten en mensenrechtenschendingen, zeggen de bisschoppen in een gemeenschappelijke verklaring. De oproep wordt ondersteund door CIDSE, de internationale koepel van katholieke ontwikkelingsorganisaties waartoe Broederlijk Delen behoort.

Lieve Herijgers
van Broederlijk Delen, één van de CIDSE-organisaties, zegt:"We zijn blij dat zoveel kerkleiders uit de vier verschillende continenten deze oproep hebben ondertekend. Ze vragen de EU om zijn burgers ethische garanties te geven over de handel in natuurlijke rijkdommen. Zowel bedrijven als politici dragen een verantwoordelijkheid om de financiering van conflicten en mensenrechtenschendingen wereldwijd te stoppen."

De wetgeving die in maart 2014 door de Europese Commissie werd voorgesteld, zal begin november besproken worden in de Commissie voor Internationale Handel van het Europees Parlement. De bisschoppen vragen het Europees Parlement om het huidig voorstel van reglementering te amenderen: in plaats van certificering op vrijwillige basis moet er een verplicht systeem van verantwoording komen in alle etappes van de toelevering. De regulering mag zich ook niet beperken tot vier mineralen, maar moet betrekking hebben op alle mineralen die in conflictgebieden verhandeld worden.

"Deze algemene oproep van de bisschoppen is een duidelijke boodschap voor de politici in de EU:  alleen bredere en juridische bindende regels zullen het gedrag van bedrijven veranderen en zullen de gemeenschappen die nu lijden onder geweld, echt kunnen helpen", zegt Bernd Nilles, de secretaris-generaal van CIDSE.

Momenteel richt deze wetgeving zich enkel op de bedrijven die de mineralen tantalum, tungsten, tin of goud op de Europese markt invoeren. De voorgestelde wetgeving is noch van toepassing op andere natuurlijke rijkdommen noch op de hele toeleveringsketen en dus ook niet op de bedrijven die deze mineralen gebruiken in hun consumptiegoederen.

"Het voorstel van de Commissie zoals het er nu ligt, zal gewelddadige conflicten rond natuurlijke hulpbronnen in het Zuiden niet kunnen stoppen. De 70 ondertekenaars van de oproep vragen aan de Europarlementariërs om de lat hoger te leggen en de regelgeving te verstrengen" zegt Wies Willems, beleidsmedewerker natuurlijke rijkdommen van Broederlijk Delen.

De Engelstalige oproep van de bisschoppen met alle ondertekenaars vindt u hier.

 

De Belgische ondertekenaars zijn Aloysius Jousten, bisschop em. van Luik, André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Lucas Van Looy, bisschop van Gent en Pierre Warin, Hulpbisschop van Namen.

 

Meer info:


  • Wies Willems, Beleidsmedewerker natuurlijke rijkdommen Broederlijk Delen
  • Karel Ceule, Persverantwoordelijke Broederlijk Delen

 

  • CIDSE is het overkoepelend netwerk van Katholieke ontwikkelingsorganisaties. Zijn 17 leden uit Europa en Noord-Amerika volgen een gemeenschappelijke strategie om armoede te bestrijden en te ijveren voor meer rechtvaardigheid wereldwijd www.cidse.org

    CIDSE leden: Broederlijk Delen (Belgium), CAFOD (England and Wales), CCFD - Terre Solidaire (France), Center of Concern (USA), Cordaid (the Netherlands), Development & Peace (Canada), Entraide et Fraternité (Belgium), eRko (Slovakia), Fastenopfer (Switzerland), FEC (Portugal), FOCSIV (Italy), Fondation Bridderlech Deelen (Luxembourg), KOO (Austria), Manos Unidas (Spain), MISEREOR (Germany), SCIAF (Scotland), Trócaire (Ireland)

Deel dit artikel