Kinderen vragen wereldleiders om Millenniumdoelstellingen in daden om te zetten

Persbericht gepubliceerd op vraag van Plan België

Gent, 5 september 2005

Terwijl politici zich voorbereiden om de Millenniumdoelstellingen en de toekomst van de armsten in de wereld te bespreken (14 - 16 september), zal er elke 3 seconden een kind sterven aan de gevolgen van extreme armoede.  Opnieuw zullen 110 miljoen kinderen niet naar school gaan.
De Millenniumdoelstellingen hebben de kinderen tot nu toe nog steeds niet veel opgebracht.  Zelfs hun mening werd nooit in overweging genomen.  De publicatie 'Our Future, Our Say', geschreven door kinderen en geproduceerd door de kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan, roept de wereldleiders op om de Millenniumdoelstellingen nu eindelijk in praktijk om te zetten.  De publicatie kan gedownload worden op www.plan-belgie.org/nieuws/millenniumdoelstellingen/rapport/

Kinderen zijn wereldwijd nog steeds het grootste slachtoffer van armoede.  Meer dan een half miljard kinderen - zowat 40% van alle kinderen in het Zuiden - moet elke dag rondkomen met minder dan één euro.  Armoede leidt tot onherstelbare schade bij kinderen.  Later als volwassene hebben ze bovendien een kleine kans om zich te verdedigen in de maatschappij.  Integendeel, als volwassene geven ze de armoede meestal door aan hun kinderen die op hun beurt in een vicieuze cirkel van armoede en onwetendheid vastraken. 

"Kinderen vragen verandering en eisen de wereldleiders om actie te ondernemen", stelt Sven Rooms van Plan België.  "Voor Plan is het duidelijk dat er sinds 2000 te weinig is gebeurd om de Millenniumdoelstellingen in de praktijk te zetten.  Zo zal het streefdoel van universeel onderwijs tegen het huidige tempo in Sub Sahara Afrika zelfs niet binnen 100 jaar na de afgesproken streefdatum worden verwezenlijkt." 

"Wij vragen de wereldleiders om ook naar kinderen en jongeren te luisteren.  Vaak wordt foutief aangenomen dat wat goed is voor volwassenen ook goed is voor kinderen, of dat volwassenen steeds in het belang van kinderen optreden.  Via artikels, brieven, tekeningen en gedichten maakt de publicatie 'Our Fiuture, Our Say' de aspiraties en frustraties van jongeren inzake de Millenniumdoelstellingen duidelijk.  Kinderen weten immers uit eigen ervaring wat armoede is en wat de gevolgen daarvan zijn.  Zij verdienen beter en zijn bereid daartoe zelf de nodige inspanningen te doen.", aldus Sven Rooms.   

We moeten niet wachten op economische groei en vooruitgang om kinderen de toegang te verzekeren tot basisvoorzieningen.  Integendeel, door kinderen onderwijs en een goede gezondheid te garanderen, wordt de basis gelegd voor duurzame economische groei en vooruitgang.  Onderzoek van de Wereldbank heeft bovendien uitgewezen dat elke euro die in kinderen wordt geïnvesteerd, maatschappelijk zeven euro opbrengt. 

Acht millenniumdoelstellingen:

  1. de grootste armoede en honger uitbannen
  2. basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen
  3. gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen
  4. kindersterfte terugdringen
  5. de gezondheid van moeders verbeteren
  6. strijd leveren tegen HIV/aids, malaria en andere ziekten
  7. actief werken aan een duurzaam milieu
  8. werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

Voor meer info en/of interviews kunt u contact opnemen met:

        Sven Rooms
        Hoofd Noordwerking
        Plan België
        09/269.54.61
        0498/88.44. 56
        www.plan-belgie.org 

Plan België is een kindgerichte ontwikkelingsngo die aangesloten is bij de internationale Plan-koepel.  Via duurzame ontwikkelingsprogramma's en politiek lobbywerk wil Plan de leefomstandigheden van kinderen en hun gemeenschap structureel verbeteren.  Respect voor en promotie van de rechten van het kind staan daarbij steeds centraal.

Deel dit artikel