Klimaattop Bonn: 11.11.11 en zijn partners vragen klimaatrechtvaardigheid

Van deze tot eind volgende week loopt de 23ste internationale klimaattop in Bonn (COP23). 11.11.11 is aanwezig, samen met enkele partners uit het Zuiden. De strijd tegen klimaatverandering is immers een van de prioriteiten van 11.11.11. De klimaattop wordt voorgezeten door Fiji, een eilandstaat die erg kwetsbaar is voor de klimaatverandering. We hebben dan ook samen met het Belgische middenveld gewerkt aan duidelijke aanbevelingen: toon meer ambitie en zet steun voor ontwikkelingslanden centraal.

1,5 °C to stay alive

De impact van klimaatverandering laat zich het vaakst en het hardst voelen in ontwikkelingslanden en vergroot daardoor de globale ongelijkheid. Daarom is de strijd tegen klimaatverandering een prioriteit voor 11.11.11.

In 2015 werd het Akkoord van Parijs afgesloten, waarin alle landen zich engageerden om de opwarming te beperken tot ver onder 2 °C en zo mogelijk zelfs tot 1.5 °C. Dat laatste is een cruciale drempel voor het overleven van heel wat gemeenschappen en zelfs landen, zoals de kleine eilandstaten.

Waarom onderhandelen we nu verder? Omdat heel wat dingen onbesproken bleven, zoals wie de schade en het verlies, veroorzaakt door het klimaat, zal betalen. Bovendien moeten nog heel wat aspecten van de implementatie van het akkoord verder uitgewerkt worden en moet de nationale ambitie bijgeschroefd worden, zodat het akkoord ook echt verandering kan brengen in de praktijk.

Voor 11.11.11 is daarbij het begrip klimaatrechtvaardigheid cruciaal. De historische verantwoordelijkheid die sommige landen dragen voor het klimaatprobleem mag niet ontbreken tijdens de klimaatonderhandelingen. Alle landen moeten samen actie ondernemen, maar de armste en meest kwetsbare landen hebben daar ondersteuning voor nodig.

Zeker nu Fiji voorzitter is, zal die kwetsbaarheid op de agenda staan. De kwetsbare eilandstaat kreeg de afgelopen jaren verschillende keer te kampen met extreem weer en erg gevoelig voor de stijging van de zeespiegel en andere tragere impacts.

Samen met andere internationale ngo's, vragen we België en Europa om dit jaar vooral op dat vlak vooruitgang te boeken.

Partners van 11.11.11 op de klimaattop

Ook verschillende van onze partners, zoals de Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ) en Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), de Peruviaanse klimaatcoalitie, zijn aanwezig op de klimaattop. De aanwezigheid van ngo's uit verschillende regio's en strekkingen is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle stemmen aan bod komen.

Het internationale netwerk Demand Climate Justice, waar zes 11.11.11-partners actief aan deelnemen, stemt acties en workshops tijdens de klimaattop op elkaar af. Eén van hun strijdpunten is 'Reclaim Power', waarin ze acties combineren tegen vervuilende energieprojecten met concrete eisen voor een hervorming van de elektriciteitssector die de motor moet zijn van de transitie naar een meer ecologisch-sociale samenleving. Daarom liepen de partners ook mee in de twee demonstraties tegen steenkoolontginning en –centrales in het weekend voorafgaand aan de COP23.

Een ander interessant event is het 2-daagse Tribunaal rond de Rechten van de Natuur. Hieraan nemen enkele Latijns-Amerikaanse partners van 11.11.11 deel, onder meer CEDENMA en Acción Ecológica uit Ecuador. Zij gaan mee argumenteren waarom het belangrijk is om de natuur rechtspersoonlijkheid te geven, en dus onze eco-systemen beter te beschermen.

Deze acties kaderen in het 'People's Climate Summit', die functioneert als een 'schaduwtop', waar het middenveld uitwisselt, debatteert en concrete oplossingen op tafel legt om de huidige klimaatcrisis aan te pakken.

Link met de campagne: klimaatvluchtelingen

De migratiecampagne kan niet los worden gezien van het klimaat. Jaarlijks moeten gemiddeld 22,5 miljoen mensen hun woonplaats verlaten omwille van natuurrampen. Daarnaast zijn ook andere, tragere impacts zoals verwoestijning, stijging van de zeespiegel en het smelten van gletsjers oorzaken van ontheemding. Het internationale recht is daar niet op voorbereid. Deze mensen genieten momenteel geen bescherming.

In het kader van de klimaattop vraagt 11.11.11 aandacht voor deze dringende problematiek. Hoewel de oplossing niet noodzakelijk op de klimaattop gevonden moet of kan worden, is het wel belangrijk dat er vanuit de klimaatgemeenschap een sterke impuls gegeven wordt. De internationale gemeenschap moet in Bonn duidelijk laten blijken dat het uitstellen van een oplossing niet langer mogelijk is.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels