Libië en de situatie op vlak van gezondheid

Libië. Een land dat, sinds einde februari, nu wel zo goed als iedereen weet liggen op de wereldkaart. Een veel besproken onderwerp. En zeker niet onterecht. Ondanks de rapporten over de mensenrechtenschendingen in Libië en de kritieken die je kan hebben over hoe de Libische maatschappij door Khadafi werd gekneed, is het goed om ook eens aandacht te hebben voor de sociale voorzieningen en verwezenlijkingen in het land.

Het is echter niet altijd gemakkelijk op welke bronnen men kan vertrouwen. Dat geldt ook voor de gezondheidstoestand. Ten eerste is er het cijfermateriaal, dat een bepaalde vorm van informatie kan geven en ook in zekere mate interessant kan zijn, wanneer het door een betrouwbare instantie wordt vrijgegeven. Maar er zijn natuurlijk ook de getuigenissen en ervaringen van de lokale bevolking, waaruit we misschien nog meer kunnen leren m.b.t. de betrouwbaarheid van dat cijfermateriaal. Als laatste is er dan nog de analyse, en die gaat dieper. Die zit 'm niet in het pure - berustende - registreren en noteren van een gegeven problematische situatie, maar in de vraagstelling over de oorzaken ervan.

Gezien het werken volgens bovenstaande methodologie me de meest aangepaste benadering lijkt, zal ik de gezondheidstoestand in Libië eerst behandelen vanuit het oogpunt van o.a. het 'Human Development Report' en ander sociaal-economisch cijfermateriaal, dat een algemeen beeld schetst van de gezondheid van de Libische bevolking. Vervolgens richt ik me meer op persoonlijke ervaringen en getuigenissen, waaruit blijkt dat het cijfermateriaal toch niet volledig de weerspiegeling vormt van de tevredenheid van de lokale bevolking over de gezondheidszorg in Libië. Als laatste ga ik op zoek naar de oorzaken van die ontevredenheid, en op welke maatstaven deze gebaseerd is.


BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel