Lokale organisatie Cedep Ayllu in Peru: het succes van hun integrale aanpak

 omacha 025

 Ccoyani, de gemeenschap van Marco, werkt samen met onze partnerorganisatie Cedep Ayllu intensief aan een beter leven voor alle inwoners. Een succes! Dankzij zijn integrale aanpak bestrijdt Cedep Ayllu verschillende problemen tegelijk.

Wat houdt die aanpak juist in?

De hele gemeenschap werkt mee

In een gemeenschap heeft het collectieve belang voorrang. Daarom betrekt Cedep Ayllu alle inwoners. Samen zoeken ze naar manieren om de gemeenschap beter te organiseren. Want dan kunnen ze met zijn allen vooruitgaan.

Vormingen zijn noodzakelijk

Via vormingen krijgen de inwoners van Ccoyani informatie over de rechten die ze hebben als gemeenschap. Ook thema's zoals mijnbouw en landbouwproductie komen aan bod. Cedep Ayllu moedigt vrouwen en jongeren aan om deel te nemen.

Hoog op de agenda (1): ruimtelijke ordening

Om een succesvolle oogst te verzekeren, ook in de toekomst, moet er goed worden omgegaan met land en water. Een plan van ruimtelijke ordening helpt daarbij. Bij het opstellen van zo'n plan, komen volgende vragen aan bod:

  • In welke zones doen we aan landbouw, veeteelt en bebossing?
  • Staan we mijnbouw toe of niet? En onder welke voorwaarden?

Hoog op de agenda (2): water

Voldoende water is van levensbelang voor de mensen in Ccoyani. Daarom moeten de waterbronnen goed beheerd worden. Zo heeft iedereen toegang tot voldoende water voor eigen gebruik en irrigatie.

Traditionele én nieuwe landbouwtechnieken

Boeren vangen de negatieve gevolgen van de klimaatsverandering op door de kennis van hun voorouders te combineren met nieuwe landbouwtechnieken. Zo gebruiken ze opnieuw inheemse planten en bomen die beter op grote hoogte gedijen en die de vruchtbare gronden beschermen tegen erosie en hevige vorst.

Een tuinbouwveld per familie

Cedep Ayllu helpt elke familie bij het aanleggen van een tuinbouwveld. Ze zorgen ook voor goede en nieuwe zaden. Daardoor groeien er in Ccoyani steeds meer verschillende gewassen.

De belangen van de gemeenschap op de politieke agenda
Gemeenschappen in Peru worden al van oudsher verwaarloosd door de regering. Door hen te begeleiden bij politiek werk, slagen ze er toch in om hun voorstellen op de agenda van de lokale en regionale overheid te krijgen. En te realiseren.

Cedep Ayllu werkt vooral in zones met extreme armoede. Overheidshulp is er haast onbestaande. Die situatie vinden we vooral terug in afgelegen gemeenschappen op grote hoogtes, zoals Ccoyani.

Deel dit artikel